Mistenker at flere planlegger hyttetur: – Ikke dra. Dette handler ikke lenger om deg, men oss

Helseminister Bent Høie kritiserer igjen de som fortsatt er på hytta. Samtidig advarer justisminister Monica Mæland mot å være for kritiske til dem som ikke har fått med seg alle regler og råd.

Helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) kalte inn til sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag klokken 16.

Med på pressekonferansen var også Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Se hele pressekonferansen øverst i saken.

– Det har kommet mange nye tiltak og regler de siste dagene. Derfor har vi samlet dem på regjeringen.no, slik at befolkningen kan gå inn der og få en oversikt, sier justisminister Monica Mæland.

Fra tirsdag av gjaldt også karantene-reglene folk som reiser til Norge fra Sverige og Finland.

– Rapportene fra grensekontrollene er at folk har fått med seg dette, og at folk oppfører seg fint, sier Mæland.

Flere kritiske arbeidsoppgaver

Hun understreket også at det er mange som står hardt på nå, og takker dem som bidrar.

– Mandag lanserte regjeringen en liste med de som har det vi definerer som samfunnskritiske oppgaver. De som tilhører disse gruppene kan altså få barnepass, sier Mæland.

Hun sier også at listen vil bli utvidet og at flere grupper vil bli lagt til.

– Jeg har i dag snakket med barneombudet vårt, og vi må huske på at når skoler og barnehager er lukket, er det noen barn som ikke har det som bra. Det er barn som opplever omsorgssvikt og vold i landet. Derfor ber jeg alle følge litt ekstra med, sier hun.

Mæland oppfordrer også til å ikke være ufine mot dem som ikke overholder de rådene som er kommet.

– Alle har ikke fått med seg alt. Forklar dem heller hvordan ting er, vær rause mot hverandre, sier Mæland.

Mange tiltak

Bent Høie oppfordret under pressekonferansen leger og psykologer til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne tilby behandling selv under krisen.

– Vi ønsker å tilrettelegge for denne typen løsninger, og vurderer derfor nye videoløsninger for de som ikke hadde slike hjelpemidler før dette rammet, sier Høie.

Han sier også det fremdeles pågår en debatt rundt hvorvidt skolestengning er riktig for å hindre smitte.

– Det er faglig usikkerhet rundt dette, men Folkehelseinstituttet har lagt vekt på at det virker som at også barn og unge bidrar til spredning. Derfor stengte man skolene, for å være føre var, og dette støtter jeg, sier Høie.

Han understreker også at vi må huske på de som er narkomane, sliter psykisk og allerede har det vanskelig.

– Mange av disse er også i sårbare grupper. Helsedirektoratet har derfor laget en egen anbefaling til kommunene, om at konsultasjoner med de som sliter med rus og psykisk skal opprettholdes gjennom koronakrisen, sier Høie.

Høie takket også de som har reist fra hytta, og sier de fremdeles vurderer hvorvidt det skal bli forbudt å reise på hytta.

– Det er fremdeles mange som er på hytta, og vi har mistanke om at mange planlegger å dra på hytta i helga. Ikke gjør det. Og ikke belast hyttekommunen din med forespørsler om dette. Det handler ikke lenger om deg, det handler om oss, sier Høie.

Fordoblet kapasitet

FHIs avdelingsdirektør Line Vold sier at testkapasiteten nå er fordoblet.

– Vi har nå testet over 21.000. Dette er et høy tall sammenlignet med folketallet, sier Vold.

Hun sier også det vil ta tid før smittetallene synker og vi vil se at de omfattende tiltakene fungerer.

Omfattende tiltak

De siste dagene er det blitt innført omfattende tiltak av regjeringen i forbindelse med korona-situasjonen.

Torsdag sist uke kom de mest omfattende tiltakene for befolkningen i fredstid, da helsepersonell fikk forbud mot å forlate landet, barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner ble stengt, karantenebestemmelsene utvidet, samt en lang liste andre tiltak.

Lørdag ble tiltakene utvidet, og det ble blant annet forbud mot å reise på hytta, samtidig som at landets lufthavner og havner stenges for persontransport til utlandet.

Fredag la regjeringen fram det først settet med økonomiske tiltak for å bistå næringslivet i den ekstraordinære situasjonen, og mandag la de fram ytterligere økonomiske tiltak, som særlig hjelper arbeidstakere.