SMITTEVERN: Riksadvokaten kom mandag med en rekke pålegg vedrørende behandlingen av brudd på smittevernloven.
SMITTEVERN: Riksadvokaten kom mandag med en rekke pålegg vedrørende behandlingen av brudd på smittevernloven. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riksadvokaten: Karantenebrudd skal normalt straffes med 20.000 kroner i bot

Brudd på karantenereglene skal straffes med store bøter. Bryter man hjemmekarantenen, blir normalstraffen 20.000 kroner i bot.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel.

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Han skriver at korona-epidemien krever at riksadvokaten gir nasjonale retningslinjer for denne sakstypen, nemlig smitterisiko.

Forebygge smitte

– Formålet med tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt. De allmennpreventive hensyn er således førende for de vurderinger som skal gjøres. Det understrekes også at spredningen av viruset skjer raskt, og at det kan bli behov for snarlige endringer og presiseringer, opplyser riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i rundskrivet.

Den øvre strafferammen i karanteneforskriften er fengsel i seks måneder. Smittevernloven har en øvre strafferamme på fengsel i to år.

Flere straffesaker

TV 2 er kjent med at Oslo politidistrikt har opprettet flere straffesaker knyttet til koronautbruddet. Oslo-politiet ønsker foreløpig ikke å svare på hva slags lovbrudd som etterforskes.

Brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet, og riksadvokaten har allerede signalisert at brudd som er straffbare vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten.

– Det betyr at vi vil prioritere brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Folk som er vitne til åpenbare regelbrudd blir bedt om å henvende seg til politiet.

Disse må holde seg hjemme

De to gruppene som må holde seg hjemme deles hovedsakelig inn i to grupper: De som er hjemmeisolert og de som er i hjemmekarantene.

De som må sitte i isolasjon er personer som enten har fått bekreftet koronavirus eller som mistenkes å være smittet.

Hjemmekarantene gjelder for alle som har kontakt med koronasmittede, men som ikke selv er syke.

Dette innebærer det

Hjemmekarantene innebærer følgende, ifølge Folkehelseinstituttet:

  • Ikke gå på jobb eller skole.
  • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport.
  • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Kort sagt: Du kan gå ut av ditt eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre.

Ellers er det ikke nødvendig å å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

Det vil si: God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

På en pressekonferanse torsdag sa helseminister Bent Høie at det er tilrådelig å ta seg en gå- eller løpetur utendørs, så lenge man unngår nærkontakt med andre.

For de i hjemmeisolasjon er reglene litt strengere, for de gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet koronasmitte, helt til man er friskmeldt av lege. Når man er hjemmeisolert skal man heller ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med.