ENDRET PRAKSIS: Alle regionene i Kriminalomsorgen har mandag fått retningslinjer for fremskutte prøveløslatelser. Også Ullersmo fengsel vil praktisere retningslinjene.
ENDRET PRAKSIS: Alle regionene i Kriminalomsorgen har mandag fått retningslinjer for fremskutte prøveløslatelser. Også Ullersmo fengsel vil praktisere retningslinjene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil løslate innsatte med kortere dommer

For å minimere smitteutbruddet i fengsel, vil Kriminalomsorgen løslate innsatte med kortere fengselsstraffer før tiden.

Det går frem av et rundskriv sendt fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mandag morgen.

Rundskrivet, som instruerer fengslene i hvordan de fremskutte løslatelsene skal praktiseres, ble først omtalt av VG.

Fremskutt løslatelse kan nå gis etter følgende kriterier, står det i rundskrivet:

  • Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt.
  • Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blitt løslatt.
  • Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville blitt løslatt.

KDI skriver videre at tiltaket gjelder alle typer fengsler, og at det forutsettes at tiltaket benyttes hyppig for å minske smitterisikoen.

Når fremskutt løslatelse innvilges sammen med prøveløslatelse, må domfelte ha utholdt minst 60 dager.

Domfelte med kortere resttid enn 14 dager kan ikke prøveløslates, skriver KDI. Personer med dommer på mindre enn 74 dager kan dermed ikke prøveløslates, unntatt dersom det foreligger tungtveiende grunner.

Tiltaket gjelder ikke for de som gjennomfører straff i institusjon eller utenfor fengselet.