I vanskelige og usikre tider for veldig mange, så minner kongen oss om det vi har all grunn til å være stolt av, nemlig at nordmenn stoler på hverandre.

Vi har høy tillit til hverandre, til institusjonene, til de ulike myndighetene. Det er viktig, for nå blir den samme tilliten satt på prøve.

Ingen av oss har full oversikt over omfang, varighet og konsekvenser av korona-pandemien som nå lammer en hel verden.

Store deler av det norske samfunnet er praktisk talt stengt ned.

Vi får ikke lov til å flytte på oss. Vi holdes i karantener. Noen av oss nektes å arbeide. Kong Harald understreker noe viktig med sin innstendige oppfordring om å stole på både helsemyndighetene og på de politikerne vi har valgt.

Det er altfor tidlig å felle noen dom over regjeringens håndtering. Det vil det bli rikelig med tid til på et senere tidspunkt.

Nå må vi sammen følge de rådene og påleggene som blir gitt for å bekjempe pandemien og beskytte de som virkelig kan rammes ved å bli smittet.