Oslo 20200315. 
Kong Harald holder tale til folket i forbindelse koronasituasjonen. Kongen sier i sin tale at vi står sammen i denne  uvirkelige, fremmede og skremmende situasjonen. 
Talen er spilt inn på Kongsseteren i Holmenkollen hvor kongen er i korona-karantene etter statsbesøket til Jordan.
Foto: Det kongelige hoff / NTB scanpix
Oslo 20200315. Kong Harald holder tale til folket i forbindelse koronasituasjonen. Kongen sier i sin tale at vi står sammen i denne uvirkelige, fremmede og skremmende situasjonen. Talen er spilt inn på Kongsseteren i Holmenkollen hvor kongen er i korona-karantene etter statsbesøket til Jordan. Foto: Det kongelige hoff / NTB scanpix Foto: Det Kongelige Hoff
Kommentar

En fin og klok tale

Det var en viktig tale fra kongen som selv så litt ensom ut der han satt i hjemmekarantene. En påminnelse om at selv om mange føler ensomhet og usikkerhet, så står vi sammen.

I vanskelige og usikre tider for veldig mange, så minner kongen oss om det vi har all grunn til å være stolt av, nemlig at nordmenn stoler på hverandre.

Vi har høy tillit til hverandre, til institusjonene, til de ulike myndighetene. Det er viktig, for nå blir den samme tilliten satt på prøve.

Ingen av oss har full oversikt over omfang, varighet og konsekvenser av korona-pandemien som nå lammer en hel verden.

Store deler av det norske samfunnet er praktisk talt stengt ned.

Vi får ikke lov til å flytte på oss. Vi holdes i karantener. Noen av oss nektes å arbeide. Kong Harald understreker noe viktig med sin innstendige oppfordring om å stole på både helsemyndighetene og på de politikerne vi har valgt.

Det er altfor tidlig å felle noen dom over regjeringens håndtering. Det vil det bli rikelig med tid til på et senere tidspunkt.

Nå må vi sammen følge de rådene og påleggene som blir gitt for å bekjempe pandemien og beskytte de som virkelig kan rammes ved å bli smittet.