KJØPE BOLIG? Det er fortsatt mulig, selv om landet sakte stenger ned.
KJØPE BOLIG? Det er fortsatt mulig, selv om landet sakte stenger ned. Foto: Krister Sørbø/Scanpix

Planlagt visning? Dette må du vite om korona-tiltak

Eiendom Norge har innført korona-retningslinjer som må følges ved salg og utleie av bolig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før helgen informerte DNB Eiendom at de nå dropper fellesvisninger for å begrense smitterisikoen.

Det er det flere som nå ser ut til å gjøre, ifølge administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Jeg har fått tilbakemeldinger om at en del har begynt med lukkede visninger, altså at man avtaler tid og sted med interessenter for visning, sier han.

Mange visninger er planlagt, og meglerne legger til rette for trygge visninger for at de skal kunne gjennomføres.

Han understreker at det nå er andre ting enn kjøp og salg av bolig som står bør stå øverst på agendaen.

– Det viktigste nå, er å berge liv, helse, bedrifter og arbeidsplasser. Boligmarkedet er, slik vi ser det, ganske underordnet i denne situasjonen, sier han.

Carl O. Geving.
Carl O. Geving. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

NEF har løpende kontakt med sine medlemmer.

– Frem til nå har mange meldt at aktivitetsnivået stort sett har holdt seg normalt, men vi følger dette fra time til time, sier Geving og fortsetter:

– Det er klart at når store deler av landet settes ut av spill og mange bransjer stopper helt opp, vil det også påvirke aktivitetsnivået i vår bransje.

Normalt på Østlandet

På Østlandet ligger det fortsatt normalt mange boliger ute for visninger i helgen. Men fordi myndighetene innfører strengere tiltak som gjør at mange flere må holde seg hjemme, kan det etter hvert bli vanskeligere å gjennomføre visninger, slik at flere vil utsette dem av den grunn.

Foreløpig er det for tidlig å konkludere, men NEF regner med at man må ta høyde for at det vil komme en «time out» på visningsfronten. Hvis det skjer, har han et viktig budskap:

– Store deler av befolkningen eier sin egen bolig, har langsiktige boplaner og er ikke spekulanter. De kjøper og selger i samme marked, sier han og fortsetter:

– Budskapet til folk flest, er at de bør ta det som da skjer på boligmarkedet, med knusende ro. Nå er det helt andre ting som er veldig alvorlig og vi må heller konsentrere oss om å slutte opp om en felles dugnad for å redusere smitte.

Dersom det kommer til en såkalt «time out» i boligmarkedet, betyr det bare at man «stopper og områr seg, før man går videre», understreker NEF-sjefen.

– Man utsetter salg og kjøp i en periode, og for de aller fleste er det helt udramatisk, sier han.

Visninger er det fortsatt lov å ha, men med noen retningslinjer. Det er Eiendom Norge som har laget disse retningslinjene.

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning Ikke berør noe i boligen.
 • Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibace.l. ved inngangsdør.
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte.
 • Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Retningslinjer

I tillegg til selve visningen, er det også laget en rekke andre retningslinjer for prosessen med salg og utleie av bolig. Blant annet må befaringer gjennomføres på en måte som reduserer smitte:

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand.
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

For kontraktsmøte gjelder disse retningslinjene:

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Overtakelse

Ved overtakelse av bolig, gjelder også en rekke retningslinjer. Ifølge retningslinjene, skal alle som har kjøpt eller solgt bolig som ennå ikke har overlevert, bli snarest mulig informert om smittefare ved overtakelse.

Har du kjøpt bolig, men sitter i karantene eller viser tegn til smitte? På overtakelsestidspunktet må du i så fall sende stedfortreder med fullmakt til overtakelsen.

Har du solgt bolig, men sitter i karantene eller viser tegn til smitte? I så fall må du melde om dette umiddelbart til megler, som igjen skal informere kjøper.

Seler du boligen din, er du også ansvarlig for å levere den i kontraktsmessig stand. Det innebærer også at den skal selges uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i to uker og nøye vasket før overtakelse.

Får hjelp av banken

Dersom man har kjøpt seg bolig, og nå har fått permitteringsvarsel, kan det oppleves som vanskelig.

– Det jeg vil si til dem, er at i en slik situasjon der landet er i unntakstilstand og regjeringen setter inn tiltak for å unngå at arbeidsplasser ryker og at de som er i permisjon får nok å leve av, så er bolig den minste bekymringen, sier han.

Geving poengterer at norske banker har fått mer handlingsrom, nettopp for å finne løsninger i slike situasjoner.

– Det betyr at bankene har mer å gå på i forhold til betalingsutsettelse, og finne ulike løsninger og mellomfinansiering hvis man trenger det, sier han og fortsetter:

– Bankene har historisk vist seg å aldri tape penger på bolig. De strekker seg langt for å løse problemer for enkeltindivider. Det siste de ønsker er tvangssalg, for da vet man at man får dårligere pris.

Rettelse: TV 2 skrev først i denne saken at det er Norges Eiendomsmeglerforbund som har laget retningslinjene, men dette stemmer ikke. Det er Eiendom Norge som har utarbeidet retningslinjene.