VIL BLI: Rolf Erik Kristensen (53) og ektefellen Yasmin Kristensen (37) kjemper for at hun skal få bli i Norge.
VIL BLI: Rolf Erik Kristensen (53) og ektefellen Yasmin Kristensen (37) kjemper for at hun skal få bli i Norge. Foto: Privat

Firebarnsmoren Yasmin får utvisning opp i Strasbourg

Norge må nå svare på utvisningen av småbarnsmoren Yasmin Kristensen (37), etter at klagen har sluppet igjennom «nåløyet» til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Kristensen ble utvist til Djibouti etter 19 år i Norge, og må ifølge Høyesteretts dom før jul i fjor forlate sin norske ektemann Rolf Erik Kristensen (53) og deres fire barn.

Småbarnsmoren vant først fram i lagmannsretten, men Utlendingsnemnda (UNE) anket dommen.

Høyesterett kom fram til at barnets beste ikke var til hinder for utvisning av Kristensen til Djibouti i to år, og mente barna kunne holde kontakt med moren på telefon og via sosiale medier.

Men nå blir det full behandling av saken i menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er veldig glad for at den blir tatt opp. Det viser at det er noe som ikke stemmer, sier Rolf Erik Kristensen til TV 2.

Rett til familieliv

Ekteparet satte igang en støtteaksjon, og samlet inn nok penger til å kunne klage utvisningen inn til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Familien er glad for å få en positiv melding mellom alle nyhetene om koronasmitten.

– Vi sover litt bedre om natta nå, særlig Yasmin, sier ektemannen.

Familiens advokat Arild Humlen er svært fornøyd med at klagen har sluppet igjennom i EMD, noe som ikke skjer hver dag.

– Staten må svare på om det har skjedd en krenkelse av retten til beskyttet familieliv etter artikkel 8 og om de vil starte forliksforhandlinger med tanke på å endre vedtaket om utvisning av Yasmin, sier Humlen.

Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) verner retten til privatliv og familieliv og barnets beste.

– Når EMD i denne saken har besluttet å foreta en kontroll med den norske praktiseringen av barnas rett til beskyttelse av sine grunnleggende rettigheter i utvisningssaker der en av foreldrene risikerer utvisning, er det et varsel om at Norge i slike saker ikke operer innenfor de menneskerettslige rammene og at det er et behov, nok en gang, for å tillegge barns rettigheter større tyngde og innhold, sier Humlen.

Krenkelse av ektemannen

Yasmin kom til Norge i 2001, oppga hun Somalia som sitt hjemland istedet for Djibouti.

Rolf Erik Kristensen blir igjen med ansvaret alene for fire felles barn hvis ektefellen Yasmin Kristensen blir sendt ut av Norge til Djibouti.
Rolf Erik Kristensen blir igjen med ansvaret alene for fire felles barn hvis ektefellen Yasmin Kristensen blir sendt ut av Norge til Djibouti. Foto: Privat

Tre år senere fikk hun oppholdstillatelse, og giftet seg med Rolf Erik Kristensen, som ikke visste at hun hadde løyet om hvor hun kom fra.

UNEs utvisning er dermed også en krenkelse av hans rett til familieliv, mener Humlen.

Ekteparet gjennom femten år har fire barn sammen i alderen seks til femten år, og bor i Lyngdal.

Kristensen ble fratatt sitt norske statsborgerskap i 2014 og utvist fra Schengen etter at hun innrømmet at hun egentlig var fra Djibouti, og dermed ikke hadde rett til opphold da hun kom til Norge.

Kristensen har forklart at hun løy for å redde seg selv fra å bli sendt tilbake til et tvangsekteskap i Djibouti.

Høyesterett kom fram til at utvisningen av firebarnsmoren ikke var et såkalt uforholdsmessig inngrep i retten til å ha et familieliv.

Advokat Humlen mener på sin side at det er god grunn til stille spørsmål ved om Norge følger sine internasjonale rettsforpliktelser i saker der barn er involvert.

Kan bli felt

Norske myndigheter har frist til 3. juli med å komme med statens syn på dette. Det kan ikke utelukkes at Norge kan bli felt, og må endre praksis i slike saker, mener han.

– Ettersom EMD nå har sluppet inn klagen fra Kristensen-familien til behandling, kan Norge på dette sentrale og prinsipielt viktige rettsområde bli tvunget til å endre ståsted, sier advokaten.

Han reagerer på at UNE ikke vil gi utsatt iverksettelse av utvisningen i påvente av behandlingen i Strasbourg, og varsler at det kan bli fremmet erstatningskrav mot Staten hvis familien får medhold i EMD.

Kristensen stilkler seg uforstående til at UNE ikke er villig til å sette utvisningen på vent, når den uansett ikke kan gjennomføres nå.

– Det er nesten litt tragikomisk. Det hadde ikke kostet dem noe, sier han.