TV 2 tilbyr digitalt skoletilbud så lenge skolene holder korona-stengt

TV 2 og TV 2 Skole tilbyr lærere, elever og foreldre tilgang til enkel og brukervennlig digital undervisning mens skolene er stengt.

Torsdag ble det bestemt at alle skolene i landet skal stenges i tiden fremover, for å hindre spredning av koronaviruset.

TV 2 tilbyr derfor gratis undervisning digitalt så lenge skoler holdes stengt.

Få en kort innføring i videovinduet øverst i saken.

Nyheter rettet mot barn og ungdom

TV 2 Skole er del av portalen elevkanalen.no, som hver dag har de viktigste nyhetene rettet mot grunnskolen og videregående skole.

På nettsidene finner man nyhetstjenester for voksenopplæring og for elever med behov for tospråklig opplæring.

Her vil det også finnes tilpasset informasjon om koronaviruset.

– Elever over hele landet befinner seg nå i en uvant og dramatisk endret livssituasjon. Det tverrfaglige emnet i skole – helse og livsmestring – vil være et av flere emner vi vil fokusere ekstra på fremover, sier Anne Cathrine Gotaas, redaksjonssjef i TV 2 Skole.

Tilbudet er for alle

Gotaas forteller at det allerede finnes enormt mye innhold i Elevkanalen, men at det nå jobbes for fullt med å lage undervisningsopplegg knyttet til dagen i dag.

– Dessuten er vi tett på nyhetsbildet i TV 2 og vi jobber mye med av nyhetsstrømmen tilpasses målgruppen. Elevkanalen er enkel å finne frem på, vi tror at foreldre og andre som bruker læremiddelportalen lett vil finne passende opplegg og innhold for sine barn.

Tilbudet er gratis for alle nye brukere så lenge skolene er stengt, enten du er lærer, elev eller forelder.

– Når Norge er stengt trenger vi gode ideer og dugnadsånd. TV 2 Skole samarbeider allerede med flere kommuner over hele landet. Nå åpner vi opp for alle som vil bruke plattformen, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, Sarah C. J. Willand.