HEIMEVERNET: Militære styrker fra forsvaret og Heimevernet i Fredrikstad.
HEIMEVERNET: Militære styrker fra forsvaret og Heimevernet i Fredrikstad. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Ber Heimevernet stå klare

Samtidig som de utsetter øvelser, har Heimevernet (HV) fått varslingsordre fra politiet om mulig bruk. I Troms og Finnmark er det fortsatt militære styrker ute.

– Dersom politiets ressurser blir uttømt på grunn av denne situasjonen, vil de kunne sende en bistandsanmodning til Forsvaret om personell, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til Bergens Tidende.

Grosberghaugen sier de har en løpende dialog med både politiet og fylkesmennene.

– Denne er naturligvis intensivert på grunn av den pågående situasjonen.

Dersom sivile myndigheter ber om det, er Forsvaret forberedt på å bidra.

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Forsvaret opplyser torsdag at de også utløse avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling. Det kan etableres lette feltsykehus og legekontor.

– Vi har også mulighet for helikopterevakuering og lufttransport med Hercules, for eksempel transport av hjertepasienter, sier generalløytnant Jakobsen.

Utsetter

Samtidig velger HV å utsette all øving, trening og kursvirksomhet fram til 1. mai.

– Dette gjør vi for å ivareta personellet vårt og for å opprettholde den operative evnen. Til tross for en krevende situasjon skal Heimevernet være klare til å løse oppdrag om situasjonen krever det, sier sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, i en pressemelding.

– Ved å utsette øvingsaktivitet reduserer vi risikoen for smitte blant personell i Heimevernet slik at vi ikke bidrar til smittespredning.

Også Sivilforsvaret stanser interne kurs og øvelser der mange samler seg.

– Det er viktigere å være friske og operative i en periode nå enn å øve og trene. Vi kan sakene våre, sier Stein Morten Rønningen i Sivilforsvaret til Bergens Tidende.

Fortsatt styrker i Troms og Finnmark

Forsvarsledelsen besluttet onsdag at militærøvelsen Cold Response i Troms og Finnmark skal avbrytes. Det vil likevel være en del militær aktivitet mellom Narvik og Porsanger.

– Det er fortsatt rundt 10.000 soldater ute i felt. For å unngå unødvendig risiko for oss selv og samfunnet ellers, vil det bli en styrt og gradvis avslutning av øvelsen, sier oberstløytnant Ivar Moen, kommunikasjonssjef for øvelsen Cold Response, i en pressemelding.

De deltakende avdelingene vil benytte tilbaketrekkingen som trening, og noe aktivitet vil derfor oppleves som operativ. Det vil fortsatt være øvelsesskilting ute.

(NTB/TV 2)