INFORMASJON: Plakat med informasjon om koronavirus ved inngangen til Stavanger universitetssykehus.
INFORMASJON: Plakat med informasjon om koronavirus ved inngangen til Stavanger universitetssykehus. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Slik snakker du med barna om koronaviruset

Nyhetsbildet er sterkt preget av korona, og skoler og barnehager er nå stengt. Barnelege anbefaler å mobilisere barna i kampen mot viruset.

Koronaviruset er kommet til Norge, og sprer seg nå innad i landet. Regjeringen har innført en rekke drastiske tiltak for å få bukt med spredningen.

Barn følger også med på nyhetene, mange er aktive på internett.

Ketil Størdal er overlege i barnesykdommer ved sykehuset i Østfold, og jobber også på Folkehelseinstituttet.

Han anbefaler å forklare barna at de må delta i kampen mot viruset.

– For det første er det viktig at det er et veldig smittsomt virus, og at vi må gjøre alt vi kan for å gjøre det vanskelig for viruset å komme videre. Ikke hoste på andre, vaske hender, sørg for at viruset ikke får det lett, sier Størdal til TV 2.

– Får med seg mye

Han understreker også viktigheten av å forklare at barn kan få viruset, men at de sjeldent blir syke, og at foreløpig ikke er noen barn som har dødd av viruset.

– Barn får ofte med seg mye, og vet ofte mer enn vi tror, og da som regel de farligste nyhetene. De trenger ofte litt avklaringen for å klare å forstå mer, sier han.

Størdal sier det er viktig å sette av tid til å snakke med barna.

– De blir ofte engstelige når de voksne blir det. Samtidig er ofte barn flinke til å ta ting ut i lek på en annen måte enn voksne, sier han.

Han anbefaler også å forklare hvorfor barn kanskje ikke kan dra på besøk hos besteforeldre og andre i risikogruppene nå.

– Fortell at det er for å gjøre det vanskelig for viruset. Barn virker ikke å bli så syke av koronaviruset, men kan være en smittekilde, sier han.

Viktige samtaler

Psykologspesialist Magne Raundalen har sammen med kollega, professor og psykologspesialist Atle Dyregrov, utarbeidet en manual for hvordan du skal snakke med barna om viruset.

Der understreker de viktigheten av å hjelpe barna med å rydde i tanker og oppfatninger de har rundt situasjonen.

– Utgangspunktet for denne typen samtaler bør være at verken barna eller de voksne er i fare. Vi må ha respekt for barnas forstand, sier Magne Raundalen til TV 2.

Han har fem punkter punkter han tenker er særlig viktig i møte med barn med spørsmål om det som nå skjer, og som er viktige nå som alt kalles krise:

1. Coronaviruset er ikke farlig for barn flest. De blir lettere syke, og mange blir ikke smittet i det hele tatt. Likevel må vi si til barna at de må være fornuftige og høre på det voksne sier fordi de kan smitte andre som ikke er så trygge som barna.

2. De fleste friske voksne lever ikke farlig der ute på jobb fordi de fleste får ganske lett korona-sykdom og den friske kroppen klarer det godt. Til barna: Foreldrene dine går det bra med, de aller fleste.

3. Hvorfor snakker alle om krise hele tiden? Det gjør de fordi korona kan være veldig farlig for de som allerede har alvorlig sykdom av forskjellig slag, kanskje spesielt de som har lunge- og hjerteproblemer og samtidig er gamle med svakere kropper.

4. Hvis mange av de som blir veldig syke av koronaviruset må på sykehus, er det ikke plass til alle, og de kan ikke få hjelp og da kan de dø. Det er det som kalles krise.

5. Ett spørsmål det ikke blir snakket nok om, er hvordan kontakten mellom barn og gamle, syke, da mest akutelt besteforeldre, skal bli best mulig i beskyttelse for de gamle. Blant annet slik at ikke så mange av dem blir smittet. Dette bør tas opp på en fin måte.

Vær til stede

Helsedirektoratet har også kommet med informasjon om hvordan vi skal snakke med barn om koronaviruset.

De anbefaler at voksne tar seg god tid til å svare på spørsmål, og at de også forklarer at håndvask er viktig.

På spørsmål om hvorvidt man kan dø av viruset, opplyser helsedirektoratet at det er viktig å forklare at det er liten sannsynlighet for å dø, og at grunnen til de høye dødstallene på verdensbasis er at det er så mange som er smittet.

– Særlig mindre barn fyller ofte ut med fantasien når det er ting de ikke forstår. Det er viktig å lytte til barnet og være til stede i samtalen, skriver de.

De anbefaler å trygge med at Norge er godt forberedt, og at vi har mange tusen sykepleiere og leger som er klare for å ta seg av de som blir syke.

De understreker også at om mindre barn ikke virker særlig opptatt av koronaviruset, er det ingen grunn til å ta det opp.