ESA-sjef Bente Angell-Hansen og hennes medarbeidere i Brussel konkluderer med at Norge brøt EØS-retten i NAV-skandalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ESA-sjef Bente Angell-Hansen og hennes medarbeidere i Brussel konkluderer med at Norge brøt EØS-retten i NAV-skandalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ESA om Nav-saken: Norge brøt loven

ESA slår i dag fast at Norge brøt EØS-retten ved å nekte NAV-brukere sykepenger og arbeidsavklaringspenger, hvis de oppholdt seg i utlandet.

Kravet om opphold i Norge for kontantytelser, som sykepenger og AAP, er ikke i tråd med EØS-retten. Det følger av ESAs vurdering i et brev til Norge i dag. Norge får frist til 11. april 2020 med å svare. ESA-president Bente Angell-Hansen skriver i en e-post til TV2 at den juridiske uttalelsen er ESA's selvstendige vurdering, men at ESA har vært i tett dialog med EU-kommisjonen om denne saken.

– Hvorfor kommer ESA med denne juridiske vurderingen nå?

– ESA har vært i dialog med Norge siden NAV-saken kom opp. Vi har nå konkludert med at kravet om opphold i Norge for kontantytelsene ikke er i tråd med EØS-retten, sier Angell-Hansen. Brevet er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet.

Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre. Dette kan ende med en sak for EFTA-domstolen.

For tre uker siden konkluderte tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård med at få, eller ingen, er urettmessig dømt i trygdesaken.

Utgård hadde på eget initiativ utarbeidet en omfattende juridisk rapport om EØS og NAV-skandalen.

NAV la om praksisen for utbetalingen av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger i oktober i fjor.

Det skjedde etter 78 personer ble uriktig dømt fordi Norge hadde tolket EUs trygdeforordring galt. Nå konkluderer ESA stikk motsatt av Utgård.

– Gjør ESAs vurdering det mer trolig at Norge har handlet i strid med EØS-retten også før 2012?

– Retten til å ta med seg kontantytelser i hele EØS-området har eksistert mer enn 25 år, og bygger på en forordning fra 1971 som utgjør en del av EØS-avtalen, sier Angell-Hansen i e-post-intervjuet.