Bergen kommune: – Godkjent ferie kan inndras for ansatte

Bergen kommune skjerper tiltakene for å hindre koronasmitte. Blant tiltakene er inndraging av ferie, og omplassering av ansatte med helseutdanning.

Fra og med onsdag gjelder en rekke nye restriksjoner for de ansatte i Bergen kommune.

Blant tiltakene er inndragning av ferie:

– Godkjent ferie kan inndras for ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, nødtjenestene og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner, skriver kommunen i en pressemelding lagt ut på deres nettsider onsdag.

Bergen kommune hadde i 2019 over 15.000 ansatte.

Andre regler kommunen har innført er:

  • Hjemmekontor der det er praktisk mulig.
  • Hjemmeundervisning skal kun tilbys dersom det kan foregå digitalt, eller på en måte som ikke medfører at undervisningspersonell må arbeide utenfor sitt ordinære eller midlertidig arbeidssted.
  • Tjenestereiser til utlandet skal avlyses. Innenlandsreiser i jobbsammenheng skal kun gjøres om det er strengt nødvendig.
  • Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendige skal avlyses. Møter og samlinger med over 20 deltakere skal kun skje når det er nødvendig.
  • Alle ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke er strengt nødvendig for å holde lovpålagt arbeid i gang, bør holde seg hjemme.
  • Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, skal melde om dette. De kan måtte regne med å bli omplassert internt i kommunen.

Restriksjonene gjelder i første omgang frem til 31. mars, men kan bli utvidet på kort varsel.