KRENKET: Disse naboene i ei bygd i Rauma har i 20 år blitt plaget og truet av en mann som nå er varetektsfengslet. Foto: Arne Rovick/TV 2.
KRENKET: Disse naboene i ei bygd i Rauma har i 20 år blitt plaget og truet av en mann som nå er varetektsfengslet. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Nabokrenker siktet for ny drapstrussel

ÅLESUND (TV 2) Siktelsen mot mannen som i årevis har plaget livet av naboene, er utvidet.

– Siktelsen er utvidet med ytterligere to forhold som omhandler trusler og hensynsløs adferd, opplyser politiadvokat Janne Woie i Møre og Romsdal politidistrikt.

Hun ønsker ikke gå nærmere inn på grunnlaget i siktelsen. Mannen i 40-årene er nå siktet for vold mot en politimann, fire tilfeller av hensynsløs adferd og to tilfeller av trusler. Han nekter straffskyld.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om mannen som har plaget, krenket og trakassert en hel grend gjennom to tiår. Sunnmøre tingrett mener mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke.

Svekket

Nabokrenkeren ble varetektsfengslet i fire uker av Romsdal tingrett, siktet for blant annet drapstrusler mot Bård Ivar som har stått frem på TV 2.

– Mistanken mot siktede er her sterkt svekket, opplyser Woie.

Siktede selv avviser også at han har sendt denne drapstrusselen til naboen og anket tingrettens avgjørelse om fengsling til lagmannsretten. Ifølge støtteskrivet fra forsvareren har nabokrenkeren selv blitt oppringt fra mange ukjente og selv blitt truet.

– Det er derfor minst like sannsynlig at meldingen er sendt av noen andre som ville skade siktede. Meldingen er også skrevet på bokmål, i et språk som ligger langt fra den måten siktede uttrykker seg på, kommer det frem i støtteskrivet fra forsvarer Astrid Bolstad.

Men Frostating lagmannsrett har avvist anken fra Rauma-mannen og viser til at det er gjentakelsesfare.

– Siktede har en lang historikk med grenseoverskridende adferd til meget stor sjenanse for sine naboer. Som tingretten mener lagmannsretten at det vil være en konkret og nærliggende fare for at han vil fremsette nye trusler mot de fornærmede og/eller krenke deres fred dersom han løslates nå, mener lagmannsretten og fengsler mannen til 20. mars.

Vurderer tilregnelighet

Både tingretten og lagmannsretten legger til grunn at det kan stilles spørsmål om siktede er tilregnelig. Det er gjennomført en full judisiell vurdering der konklusjonen er at han har en klinisk psykoselidelse, men at han ikke har vært psykotisk da han utførte handlingene beskrevet i siktelsen.

– Tingretten har konkludert med at det er skjellig grunn til å mistenke at siktede var seg bevisst handlingene han er siktet for, og lagmannsretten kan tiltre dette. Det er derfor sannsynlighetsovervekt for at de subjektive vilkår for straff er oppfylt, konkluderer lagmannsretten.

Påtalemyndigheten vil snarlig begjære tvungen innleggelse til undersøkelse i psykiatrisk institusjon med hjemmel i straffeprosessloven §167 for å avklare siktedes subjektive forhold. Ifølge kjennelsen er det sannsynlig at det blir reist sak om tvunget psykisk helsevern dersom han blir vurdert som ikke strafferettslig tilregnelig.

– Nå har denne saken høy prioritet og vi jobber mot en endelig påtalemessig avgjørelse før fengslingstiden løpert ut. Hvis ikke kommer vi til å vurdere om det er grunnlag for å be om forlenget varetekt, opplyser politiadvokat Janne Woie i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Astrid Bolstad, har ikke besvart TV 2s henvendelse.