SKI  20161213.
Politiet i arbeid. Politifolk patruljerer gatene i Ski. NB! Modellklarert til redaksjonell bruk. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Politidirektør Benedicte Bjørnland

150 politiansatte i karantene

150 politiansatte er nå i karantene, mens fire er smittet av koronaviruset.

Politidirektør Benedicte Bjørnland informerte onsdag ettermiddag om status for politiet som følge av utbredelsen av koronaviruset.

– Politiet er så langt berørt i et begrenset omfang av koronaviruset og vår operative evne er ivaretatt, sier Bjørland.

Politidirektøren understreker at politiet gjør sårbarhetsanalyser og løpende vurderinger.

– Vi er forberedt på at situasjonen kan endre seg og vi følger nøye med, sier Bjørnland.

Smitteverntiltak

Politidirektoratet får rapporter fra politidistriktene hver dag. Onsdag er 150 ansatte i politiet i karantene.

– Det er nå 150 som totalt sett er berørt. Det siste tallet jeg hørt, var at det var fire som var smittet, sier Bjørnland.

Beredskapsdirektør Tone Vangen sier at politiet iverksetter ytterligere forebyggende smitteverntiltak på grunn av koronavirusutbruddet.

– Politiet har en fremtredende rolle i samfunnsberedskapen. Det betyr at vi må arbeide aktivt for å opprettholde egen innsatsevne lokalt og sentralt, sier Vangen.

Sikre samfunnskritiske oppgaver

Beredskapsdirektøren sier at dersom de fremover vil få økt sykefravær må ansatte i politietaten være forberedt på å bidra på andre tjenesteområder enn der en vanligvis jobber.

– Et annet aktuelt tiltak er å legge om tjenestelister for å sikre de mest samfunnskritiske oppgavene vi har ansvar for å løse, sier Vangen.

Mandag ble det besluttet at alle politiets interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte i politiet skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer.

Forebyggende tiltak er også iverksatt for operativt innsatspersonell i politiet som utsetter deler av den obligatoriske treningen de var i gang med for første halvår.

Helikoptertjenesten rammet

Onsdag kom det frem at flere ansatte i politiets helikoptertjeneste er i karantene. En ansatt er smittet av koronavirus.

Tjenesten, som tilhører Oslo politidistrikt, holder til på Oslo lufthavn. Det er nå iverksatt tiltak på basen.

En ansatt er smittet, får TV 2 opplyst.

TV 2 er ikke kjent med om det er en pilot eller en systemoperatør som er smittet.

De iverksatte tiltakene skal ikke være kritiske for beredskapen ved helikopterbasen.

Tirsdag fikk TV 2 bekreftet at Oslo politidistrikt har en eller flere ansatte som har testet positivt på koronaviruset.

Pressesjef Unni Grøndahl i Oslo politidistrikt skriver følgende i en SMS:

– Ut fra beredskapshensyn går vi ikke inn på hvor mange som er smittet eller hvilke enheter som er berørt. Når det gjelder spørsmålet om helikoptertjenesten, som er en del av den generelle beredskapen i distriktet, kan vi bekrefte at vi har beredskap der og. Helikopteret er ikke satt på bakken, skriver hun.