Avlyser stort reise-livsarrangement

Norwegian Travel Workshop (NTW) i Trondheim i slutten av mars skulle ha samlet reiselivsaktører fra hele verden. Nå er den avlyst på grunn av koronaviruset.

Norwegian Travel Workshop (NTW) skulle ha blitt arrangert i Trondheim fra tidsrommet 30. mars til 02. april, men onsdag ettermiddag ble den avlyst.

NTW er en lukket workshop og reiselivets viktigste møteplass. Dette er en arena der internasjonale kjøpere av norske reiselivsprodukter møtes, og en plass der det gjennomføres salgsmøter og nettverksbygging mellom reiselivsnæringen i Norge og operatører fra hele verden.

– Hensynet til liv og helse viktigst

– Det er med tungt hjerte vi nå må avlyse arrangementet. Sammen med partnerne våre i Trondheim har vi til det siste jobbet med tiltak for å kunne gjennomføre, men hensyn til liv og helse kommer alltid først, og i lys av den siste utviklingen er det helt naturlig å avlyse, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

I løpet av tre dager gjennomføres over 8000 forhåndsavtalte møter mellom utenlandske turoperatører og norske selgere.

I år var det ventet rundt 400 norske tilbydere av reiselivsprodukter og tilsvarende antall internasjonale kjøpere fra 30 land. Totalt skulle rundt 800 personer deltatt på workshopen.

Selge Norge til Verden

Dette er en av de viktigste arenaene hvor man selger Norge ut til verden, derfor er den årlige workshopen i regi av Innovasjon Norge meget viktig med tanke på besøkende, omsetning og drift.

Under disse samlingene etableres nye og verdifulle kontakter, samt at man vedlikeholder eksisterende forretningsforbindelser.

Avgjørelsen er basert på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets anbefaling om å avlyse eller utsette arrangementer med 500 eller flere deltagere. I tillegg kom kommuneoverlegen i Trondheim i dag med sin anbefaling om å avlyse.

– Vi har stor medfølelse med Trondheim, som har jobbet iherdig i ett år med forberedelser, sier Bratland Holm.

Det er forøvrig klart at byen får en ny mulighet neste år.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Trondheim skal arrangere Norwegian Travel Workshop 2021, sier Bratland Holm.