Oslo universitetssykehus med feriegrep for ansatte

Oslo universitetssykehus melder onsdag at de kan inndra ferier hos ansatte, men at disse vil bli refundert av sykehuset.

Onsdag kommer Oslo Universitetssykehus med oppdaterte regler for sine ansatte i anledning koronaviruset.

Reglene vil kunne påvirke privatreiser.

– I situasjoner der sykehuset inndrar ferie, og reiser må avbestilles, vil kostnadene refunderes av sykehuset, skriver sykehuset.

I oppdateringen fremkommer det at kostnader i reiser som må avbestilles, vil refunderes av sykehuset. Sykemelding under ferie vil gi rett på utsatt ferie i henhold til ferieloven.

Ansatte oppfordres til å unngå reiser til utlandet så langt det er mulig.

– Ansatte ved OUS har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer, skriver sykehuset.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

Avisen refererer til en e-post fra ledelsen, tilsendt de ansatte.

– Det stemmer ikke at sykehuset nekter ansatte å reise, eller at vi vil inndra ferie for å forhindre reiser. Med hjemmel i ferieloven kan sykehus inndra ferie for å sikre forsvarlig drift, opplyser kommunikasjonsrådgiver Vibeke Kaasi i direktørens stab ved OUS til TV 2.