SPØRRETIME: Statsminister Erna Solberg (H) i muntlig spørretime på Stortinget. Ap leder Jonas Gahr Støre stiller spørsmål til statsministeren.
SPØRRETIME: Statsminister Erna Solberg (H) i muntlig spørretime på Stortinget. Ap leder Jonas Gahr Støre stiller spørsmål til statsministeren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Støre etterlyser tydeligere korona-råd

Jonas Gahr Støre (Ap) benyttet spørretimen til å stille statsminister Erna Solberg spørsmål om beredskapen rundt koronaviruset. Han var ikke fornøyd med Solbergs svar.

Under spørreundetimen i Stortinget onsdag, ble koronaviruset raskt tema.

– Folkehelseinstituttet har anslått at to millioner nordmenn kan bli smittet av viruset. Nå må vi gripe inn, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg om Norge har de medisinene og det utstyret som trengs, samt at regjeringen ikke har kommet med tydelige, klare, nasjonale retningslinjer.

– Vi må være konkrete og skape trygghet. Jeg lurer derfor på, statsminister, om du er trygg på at de rette tiltakene er truffet og de rette beskjeder formidlet? spurte Støre.

Erna Solberg inntok talerstolen og svarte Støre.

– Det er en alvorlig situasjon vi står i nå, også for norsk økonomi og arbeidsliv. Vi må nå sørge for at vi har et helsevesen som kan håndtere situasjonen, samt at vi må sørge for at næringslivet klarer å fortsette gjennom dette, sier Solberg.

– Vi må ikke overdrive, og heller ikke underdrive, sier hun, og understreker at FHIs tall på to millioner smittede først og fremst er et scenario de har tegnet opp, og ikke nødvendigvis vil bli tilfellet.

I beredskap

Solberg understreker også at helsevesenet er satt i beredskap.

– Det viktigste vi nå vil gjøre, er å sørge for at toppen med antallet smittede ikke blir for høy. Vi må spre det utover, og derfor er de tiltakene vi nå har satt inn så viktige, sier Solberg.

Støre presiserer at helsepersonell og kommuneleger har reagert på uklare beskjeder. Først og fremst er det opp til fylkesmennene og kommunene å beslutte hvilke tiltak som skal settes inn i deres område.

– Uroen er større nå, som vi ikke kan spore all smitten til utlandet. Vi satte i gang arbeidet allerede i januar, med fylkesmennene og kommuneoverlegene, sier Solberg.

Støre var ikke fornøyd med Solbergs svar, og spurte hvordan det har vært jobbet med mulighetene for en epidemi på hennes vakt.

– Vi har behandlet nye lovverk rundt beredskap i fjor, og de siste månedene har fylkesmennene jobbet med dette opp mot kommunene. Vi har derfor sørge for fullmakter slik at vi har kontroll på det utstyret som finnes i Norge, blant annet forbud mot eksport, sier Solberg.

Hun understreker også at rådene vil strengere etter hvert som situasjonen blir mer alvorlig.

– Rådene til norske kommuner vil bli tydeligere og mer alvorlige etterhvert som dette utvikler seg. Men før det blir stor utbredelse av smitte, vil lokale forskjeller være store, og derfor vil det være behov for forskjellige tiltak forskjellige steder, sier Solberg.

Også Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes sier ha er bekymret over sprikende praksis i landet.

– Helsepersonell etterlyser klare beskjeder og tøffe tiltak nå, ellers vil det ikke være en eneste ledig intensiv-seng i landet dersom noen får hjerteinfarkt eller slår hodet i asfalten, sier han.

Moxnes viser blant annet til Bergen, som tirsdag innførte en rekke strenge tiltak, som gikk lenger enn Helsedirektoratets anbefalinger.

Bekymret for kommunene

Støre sier han er bekymret for situasjonen i helhet, og at kommunene, som er førstelinjetjenesten i smitteberedskapen, vil få knappere budsjetter, samt at de etterlyser bedre råd fra regjeringen.

– Lederskap krever klare svar fra myndighetene. Hvilke tiltak settes nå i gang for å hjelpe kommunene å være i stand til å håndtere denne situasjonen? spør han.

– Det er noen parametre man må vurdere lokalt, men tirsdag kom det tydelige råd rundt hvilke arrangementer som skal avlyses, for eksempel. Samtidig vil det være noen kommuner som vil være enda strengere, og da blir det litt forvirring, sier Solberg.

Det er nå 277 smittede av koronaviruset i Norge. Fem av tilfellene kan ikke spores til utlandet, og helsemyndighetene opplyste derfor tirsdag at epidemien er over i en ny periode.

Dette er tiltakene norske myndigheter har satt i gang med så langt.