INFORMASJON: Oppslag på Oslo sentralstasjon med informasjon om koronavirus.
INFORMASJON: Oppslag på Oslo sentralstasjon med informasjon om koronavirus. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Dette er korona-tiltakene fra norske myndigheter

Norge har nå flere korona-tilfeller der smitten ikke kan spores. Det er nå satt inn en rekke tiltak fra myndighetenes side for å hindre videre spredning.

FHI opplyste tirsdag kveld at minst fem korona-tilfeller i Norge ikke er knyttet til utlandet.

Smitten kan ikke spores, noe som betyr at epidemien har gått over i en ny fase.

Arrangementer med over 500 deltakere er forbudt fra og med onsdag. Dette gjøres med hjemmel i smittevernloven.

Tiltakene helsemyndighetene sterkt anbefaler er følgende:

 • Kontaktreduserende tiltak. Personer som kan ha hjemmekontor bør bruke dette.
 • Bruk av fleksitid. Arbeidstakere som har dette, bør forsøke å reise til jobb på andre tider enn vanlig, slik at trykket i rush-trafikken blir mindre.
 • Helsedirektoratet oppfordrer kollektivselskaper å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker og lignende.
 • Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Ekstra tiltak

Det er også opprettet egne tiltak for flyplasser og andre innreisepunkter. Blant annet skal ambulansesentralen varsles dersom det mistenkes at det er korona på et fly, og dersom noen på flyet kommer fra utbruddsområdene skal det settes i gang tiltak.

Også helsepersonell har fått tydelige retningslinjer. Dersom en person mistenkes for å ha korona, skal helsepersonell ha beskyttelsesutstyr, eller holde seg en meter unna pasienten. Dersom en pasient har vært i et utbruddsområde i løpet av de siste 14 dagene, skal avtaler i spesialisthelsetjenesten som hovedregel utsettes.

Økonomiske tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner (H) opplyste tirsdag regjeringen vil komme med økonomiske tiltak for å hjelpe bedrifter som sliter som følge av konsekvensene av viruset.

De ferdige tiltakene vil bli lagt fram fredag. Allerede tirsdag opplyste de at følgende tiltak vil bli lagt fram:

 • Regjeringen vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Det må blant annet sikres at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til gjennomføre alle korona-analysene som nå er helt nødvendige.

 • Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.

 • Endringer i skattereglene: Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiselivet. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.

 • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Regjeringen ser også på hvordan de særlig kan hjelpe fly- og reisebransjen, som foreløpig virker å være ekstra sterk rammet.

Lokale forskjeller

Foreløpig er det kun et begrenset antall nasjonale retningslinjer som har kommet. Hver enkelt kommune har dermed mulighet til å sette inn ekstra tiltak i deres områder.

Kongsvinger kommune har satt den øvre grensen på deltakere på arrangementer til 150. Flere forskjellige kommuner har satt forskjellige grenser og tiltak, og folk oppfordres til å undersøke hjemmesidene til sine kommuner.

I Bergen har de gått ut med særlig strenge tiltak. Tirsdag gikk de ut med følgende:

 • Alle som er i karantene må overholde denne. Alle skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal også tilrettelegge for å kunne ivareta personer i karantene.

 • Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige.

 • Matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller rengjøres grundig ofte.

 • For å unngå trengsel i større forsamlinger av folk, både innendørs og utendørs, skal utesteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling legge til rette for at alle til stede skal kunne holde 1 meters avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområde. Bergen kommune innførte allerede sist uke et forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere.

 • Alle som befinner seg i Bergen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses.

 • Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksom på å følge hygienerestriksjonene.

Bergen kommune presiseres at tiltakene er forankret i smittevernloven, og at brudd på disse kan føre til bot eller fengsel.

Også Oslo kommune kom med lignende tiltak som Bergen, onsdag.

Beredskapsnivået i Oslo er hevet til tre. Dette innebærer blant annet at:

 • Smittevernoverlegen i Oslo har onsdag fastsatt at arrangører må søke kommunen eller bydelen om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.

 • Det blir også forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.

 • Utesteder, serveringssteder og arenaer uten plasstildelinger må sørge for at alle til stede kan holde en meters avstand til andre i lokalet.

 • Oslo rådhus stenges for turister og arrangementer inntil videre, og det legges begrensning på antall gjester under vielser.