Tina Bru er innstilt som ny nestleder i Høyre. Nå er partiets landsmøte utsatt.
Tina Bru er innstilt som ny nestleder i Høyre. Nå er partiets landsmøte utsatt. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Høyre utsetter sitt landsmøte

Spredningen av koronaviruset i Norge fører til at Høyre utsetter sitt landsmøte.

Høyres landsmøte skulle vært holdt 27. til 29. mars på Gardermoen.

Tirsdag kveld besluttet partiet å utsette møtet. Avgjørelsen skjer etter en grundig vurdering der deltakernes helse har vært et avgjørende hensyn.

Tidligere samme ettermiddag anbefalte Folkehelseinstituttet å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatte har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltagerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store.

Det tas sikte på at de viktigste delene av landsmøtet, herunder formelle vedtak, i stedet arrangeres i tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg i september. Høyre skulle blant annet valgt ny nestleder etter Bent Høie på landsmøtet. Tina Bru er innstilt til vervet.

Venter med beslutning

Fremskrittspartiet, Venstre og MDG avventer foreløpig situasjonen rundt spredningen av koronaviruset i Norge.

Venstre er neste parti ut med landsmøte 17.–19. april.

– Vi følger situasjonen og helsemyndighetenes vurderinger nøye. Vi er også i gang med å se på ulike scenarioer av tiltak, avhengig av hvordan situasjonen er etter påske, sier generalsekretær Marit H. Meyer.

MDGs landsmøte er planlagt til helgen 24.–26. april, noe som gir partiet litt mer tid enn Høyre.

– Vi utreder alternativer og vil selvfølgelig forholde oss til myndighetenes anbefalinger, sier partisekretær Torkil Vederhus til NTB.

Frp samles etter planen til landsmøte på Gardermoen første helgen i mai.

– Vi følger situasjonen og vil tilpasse oss rådene fra FHI. Landsmøtet vårt ligger fortsatt noe fram i tid, og vi har derfor rom til å gjøre konkrete vurderinger og eventuelle tilpasninger i møtet, sier Frps generalsekretær Fredrik Färber.

(TV 2/NTB)