HEVER BEREDSKAPEN: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst forbereder sykehusregionen på storinntrykk av koronasyke pasienter.
HEVER BEREDSKAPEN: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst forbereder sykehusregionen på storinntrykk av koronasyke pasienter. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

sykehusene kartlegger ansatte:

– Viktig å forstå alvoret

Norges største sykehusregion kartlegger administrativt personell for å se hvem de kan spille på i en krisesituasjon.

Norges største sykehusregion Helse Sør-Øst har gått inn i en ny fase og hevet beredskapen til grønn.

– Vi forsterker en del funksjoner og har satt beredskapsledelse. Vi har planlagt dette lenge, men nå forbereder vi oss på en ny fase der det vil komme mange pasienter fremover. Det er viktig å forstå alvoret i denne situasjonen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF til TV 2.

– Vi planlegger for hvor mange pasienter som vil komme, og for hvor mange som trenger intensivbehandling, mye skal også planlegges rundt hva vi skal gjøre i stand av lokaler og hvordan vi skal øke intensivkapasiteten vår, sier Lofthus.

Mobiliserer sekretærer

Også i helsesektoren er det mange i karantene.

– Den siste gjennomgangen viser at vi har over 600 ansatte i karantene, ikke mange er smittet, men vi merker det på enkelte avdelinger og funksjoner at helsepersonell sitter hjemme. Våre ansatte må følge med på rådene fra Folkehelseinstuttet og oss, vi anbefaler at de ikke drar på reiser eller arrangementer, sier Lofthus.

Sykehusene i regionen er i gang med å mobilisere alt de har av tilgjengelig personell for eksempel sykepleiere som ikke vanligvis jobber med pasientbehandling, men som har kompetansen.

– Vi prøver nå å mobilisere ansatte innen forskning og administrasjon. Helseforetakene våre er allerede i gang med å kartlegge type intensivsykepleiere i administrative stillinger så vi ser hva slags personell vi har å spille på, sier hun til TV 2.

Pasientene avlyser

Det sykehusene også har merket er at pasienter avlyser planlagte timer.

– Vi opplever at en del pasienter nå avbestiller planlagte undersøkelser og timer på poliklinikken. De ringer rett og slett inn for å si at de ønsker å avlyse timen og vente før de vet mer om den situasjonen vi er i.

– Hva synes dere om avbestillingene?

– Hvis pasientene avlyser, så er det opp til dem. Men det betyr jo at vi også bygger opp en økt arbeidsmengde når denne situasjonen vi står er i over. Dette kommer til å prege helsetjenesten over en ganske lang periode, forteller hun.

SMS til pasientene

Helse Sør-Øst har klare rutiner for pasientene. Pasienter og pårørende som i løpet av de siste 14 dagene har vært i et område med vedvarende spredning av koronavirus-sykdom, skal ikke møte på sykehuset til planlagt behandling. Det samme gjelder pasienter og pårørende som har vært i nærkontakt med en person som er smittet av koronavirus eller er mistenkt smittet. På sykehusregionens nettsider ber de om at disse tar telefonisk kontakt med sykehuset, slik det kan gjøres en vurdering av hvordan den enkeltes behov for helsehjelp best kan ivaretas. I tillegg varsles alle med planlagte timer ved SMS.

– Vi sender nå sms-varsling til alle våre pasienter som har planlagte timer om FHIs sine råd, har du vært i områder med utbrudd og kontakt med smittede så må du ta kontakt med oss så vi kan planlegge sammen med pasientene og dermed forberede oss på å ta i mot dem så de ikke kommer til sykehusene og smitter andre, sier Lofthus.

Grønn beredskap er opprettet ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen.

– Vi er i beredskap i vår region, vi må være forberedt. Vi har to hakk til: Gul, der vi avlyser ting og planlagte operasjoner, og rød beredskap som er det øverste nivået, da er det er virkelige krevende prioriteringer. Da har vi ikke noe mer å gå på.

– Tror du vi kommer dit?

– Det er vanskelig å spekulere på det. Men vi forberede oss nå på at vi kommer til å få mange pasienter, sier Lofthus.