Regjeringen innfører straks-tiltak: – Vil bli verre før det blir bedre

Regjeringen innfører straks-tiltak for å hjelpe norske bedrifter rammet av urolighetene knyttet til korona-utbruddet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag ettermiddag møte pressen og snakke om koronavirusets påvirkning på norsk økonomi.

– Jeg forstår at folk er bekymret, vi står i en alvorlig situasjon. Det er mange bedrifter som merker konsekvensene av koronaviruset, sier Erna Solberg.

Solberg sier at regjeringen derfor iverksetter straks-tiltak for norske bedrifter.

– Helsemyndighetene planlegger for at vi får en situasjon med mange smittede. Dette rammer mange deler av norsk arbeids- og næringsliv, sier Solberg.

– Vi ser også at viruset får store konsekvenser for verdensøkonomien. Industrien frykter internasjonal tilbakegang. Regjeringen jobber derfor med flere ulike tiltak, sier Solberg.

Solberg sier at regjeringens jobb nå er å hindre smitte, samt at konsekvensene for folk flest skal bli minst mulig.

Tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner sier han er bekymret.

– Det er en alvorlig situasjon vi nå står i. Det viktigste er at vi alle er med å hindrer smitte, samtidig ser vi at deler av næringslivet rammes kraftig, sier Sanner.

Han peker på at stadig flere bedrifter varsler permitteringer, samt at en rekke deler av næringslivet har redusert vekstutsiktene sine.

– Sannsynligvis blir det verre, før det blir bedre. Viruset sprer seg, sier Sanner.

Regjeringen vil fredag komme med tiltak for å hindre konkurser, for å bistå bedrifter med særskilt store vansker og å forberede generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

De vil da legge fram følgende konkrete tiltak:

  • Regjeringen vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Det må blant annet sikres at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til gjennomføre alle korona-analysene som nå er helt nødvendige.
  • Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.
  • Endringer i skattereglene: Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiselivet. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.
  • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Flybransjen

Regjeringen vil også se hva de kan gjøre for å bista flybransjen, som foreløpig har vært hardt rammet av viruset.

– Vi jobber fremdeles med hva vi kan gjøre for reiselivsnæringen. Forslagene vi legger fram på fredag vil være målrettet, og vil virke raskt. Det kan også bli nødvendig med flere virkemidler, og vil komme med disse i løpet av våren om nødvendig, sier Sanner.

Han er tydelig på at det er viktig at koronaviruset ikke skal skape langsiktige problemer i norsk næringsliv.

Mandag falt verdens børser drastisk fra åpningen, blant annet Oslo børs, som falt 12 prosent fra start. Oslo børs endte ned åtte prosent mandag, og åpnet opp to prosent tirsdag.

– Dette er veldig gode tiltak som en start. De hjelper bedrifter i en vanskelig situasjon, og gjør det også lettere for oss å finne løsninger i lønnsoppgjøret, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, til TV 2.