SPÅR BOLIGMARKEDET: Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret og administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
SPÅR BOLIGMARKEDET: Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret og administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: NBBL // Prognosesenteret // Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

børsfall og korona-frykt:

Ekspertenes klare bolig-oppfordring

Børsfall og frykt for koronaviruset har satt sitt preg på aksjemarkedet, og kan etter hvert også gjøre utslag på boligmarkedet. Ekspertene er enige om hvilket råd som nå gjelder.

Utbruddet av koronaviruset har store konsekvenser for verdensøkonomien, og Norge slipper ikke unna. Mandag falt Oslo børs med 8,1 prosent, som er den største nedgangen på én dag siden finanskrisen i 2008.

– Det er lenge siden det var så mye usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen. Hva som skjer videre er lite forutsigbart, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Uansett hva som skjer, er det sikkert at boligmarkedet vil bli påvirket. TV 2 har spurt tre eksperter om hvordan de tror boligprisene vil utvikle seg i tiden fremover.

Tror på lav prisvekst

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tror veksten i boligprisene vil gå ned både på kort og lang sikt som følge av situasjonen.

– Sannsynligvis kommer det et rentekutt 19. mars. Isolert sett betyr det høyere boligpriser, men vi må ikke glemme hvorfor renta faller. At renta settes ned er et tegn på at det ikke går så bra i norsk økonomi. Frykt og usikkerhet kan påvirke lysten til å gjøre store investeringer, sier Bjerknes.

Han ser for seg et scenario med svakere norsk økonomi, hvor bankene også begynner å stramme inn på utlån.

– Vi mener disse faktorene er sterkere enn rentekuttet, og at dette derfor i sum vil legge en demper på boligprisene.

Tenk deg om før boligkjøp

Bjerknes spår svak vekst i boligprisene. Han understreker imidlertid at brems i veksten ikke nødvendigvis er negativt, ettersom det gir flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

– Vi er inne i en ny æra, der prisene vil stige mindre enn de har gjort tidligere. Er du førstegangskjøper eller en som gjerne vil kjøpe en større bolig, kan det være gunstig.

I en situasjon hvor boligprisene stiger mindre, har Bjerknes et klart råd til de som vurderer å kjøpe bolig.

– Med dokumentavgift, meglerkostnader og eventuell oppussing koster det mye å flytte. Når det tar lang tid før boligen din blir mer verdt, betyr det at du vil tape penger å bytte bolig ofte.

Eksperten kommer derfor med følgende oppfordring:

– Hvis du ikke vet at du skal bo i boligen i flere år, ikke kjøp den. Moderat prisvekst gjør at det tar mange år før du får pengene tilbake. Ikke kjøp en bolig og tro at du skal tjene penger på den etter kort tid. Kjøp heller bolig ut fra hvilket behov du har i livet ditt de neste årene, sier Bjerknes.

Gjelder spesielt unge

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret har samme råd til nordmenn som vurderer hva de skal gjøre i boligmarkedet. Prognosesenterets utregninger viser at stadig flere taper på sine boligsalg.

– De som taper mest, er de som har eid boligen i kort tid. Vi har definert kort tid som tre år eller mindre. Denne tendensen har økt de to siste årene, med flere og flere som taper penger på bolighandel.

I likhet med Bjerknes mener hun det er viktig å være bevisst på utgiftene ved boligkjøp og -salg.

– Det er altfor få som tenker på hvor mye det koster å kjøpe eller selge bolig. Transaksjonskostnader, dokumentavgift og oppussing. Det er stor sannsynlighet for at du ikke sitter igjen med gevinst dersom du er kortsiktig.

Rådet gjelder spesielt unge som skal kjøpe sin første bolig, ettersom de ofte har den minste kapitalen til å begynne med. Macic mener for mange tenker at de bare kan bytte ut boligen når som helst.

– Finn deg en bolig du kan bo i på lengre sikt, helst mer enn tre år. Om det betyr at du må opp i en størrelse du ikke har råd til akkurat nå, er det bedre om du sparer litt til.

Regionale forskjeller

Også Prognosesenteret legger til grunn at det kommer et rentekutt 19. mars. Macic er ikke helt enig med Bjerknes i at boligprisveksten vil falle som følge av den økonomiske situasjonen.

– Dersom det kommer et kutt i renta og panikken roer seg ned, kan det gi høyere boligpriser. Men det vil være store regionale forskjeller, understreker Macic.

Sjeføkonomen tror prisene kan falle i områder som rammes hardere av koronaviruset og oljeprisfallet. Hun trekker frem turistdestinasjoner i Nord-Norge og olje-regionen sørvest i landet som eksempler på steder det kan bli økt arbeidsledighet og lavere boligpriser.

– De delene av landet som ikke er like oljepris- og turismeavhengig, som i Oslo, kan oppleve vekst i boligprisene. Samtidig kan dette endre seg hvis veldig mange blir smittet i hovedstaden. Det er altså veldig vanskelig å si hvordan dette utvikler seg.

Viruset er jokeren

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier de foreløpig ikke har sett tegn til endringer i boligmarkedet som følge av børsfall og korona-frykt.

– Men på lengre sikt vil boligmarkedet utvilsomt bli påvirket av de store driverne i økonomien. Mens aksjemarkedet reagerer veldig raskt på nyheter, reagerer boligmarkedet mer langsomt, sier Lauridsen.

Eiendom Norge forventer moderat prisvekst i tiden fremover, som er i tråd med beregningene de gjorde ved årets begynnelse.

– Hvis Norges Bank setter ned renten, kan det isolert sett gi høyere boligpriser. Men frykt for koronaviruset kan gi økt utrygghet for arbeidsplasser, som kan tilsi lavere boligpriser.

Lauridsen omtaler koronaviruset som den store jokeren.

– Dersom spredningen raskt kommer under kontroll, tror jeg ikke påvirkningen i boligmarkedet vil være så stor. Men skulle det bli en pandemi, vil det gi mindre omsetning og lavere priser.

– Ikke et godt regnestykke

Lauridsen er tydelig på at prisene vil variere ulike steder i landet. Rådet om å unngå kjøp av en bolig du ikke skal eie lenge, er noe også Eiendom Norge-direktøren stiller seg bak.

– Å eie en bolig i kort tid vil alltid være forbundet med risiko. Det lønner seg å tenke langsiktig, for da tenker du forbi de eventuelle svingningene i markedet, sier Lauridsen.

– Med omkostningene man har ved kjøp og salg av bolig og den moderate prisveksten vi har i dag, er det ikke sikkert regnestykket blir godt om du har et kortsiktig perspektiv.