Mening

Folkehelseinstituttet har skuffet det norske folk

De må ikke være redde for å bli upopulære fordi de setter inn strenge tiltak.

Korona-epidemien viser store klasseskiller mellom land som har gjort leksen sin, og de som har sovet i timen.I Australia iverksettes tiltak mot spredning av korona selv om tiltakene er «abundantly cautious». Det betyr at myndighetene vil være i overkant føre-var, eller «better safe than sorry».Folkehelseinstituttet i Norge har foreløpig ankommet noe nølende til timen om håndtering av et ukjent virus. Nå kreves bedre lederskap, tydelighet, koordinering og strengere tiltak - hvis