192 nordmenn har testet positivt for koronaviruset

Rundt 40 prosent av de som er smittet av koronaviruset i Norge er kvinner, mens rundt 60 prosent er menn, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det siste døgnet har Folkehelseinstituttet fått rapportert ytterligere 23 personer som har testet positivt på koronaviruset, opplyser FHI mandag.

192 personer har dermed testet positivt for viruset i Norge.

– Gjennomsnittsalderen på de som er smittet med koronavirus er 44 år, av de er om lag 40 prosent kvinner og 60 prosent menn, sier områdedirektør for smittevern Geir Bukholm i FHI i en uttalelse.

Flest smittet utenlands

Til TV 2 sier Bukholm at man tror man må regne med at den bratte kurven med mellom 20 og 30 nye påviste smittetilfeller i døgnet, vil fortsette fremover.

De fleste nordmennene som har fått påvist koronaviruset, har blitt smittet i utlandet eller via personer som har vært i utlandet.

– Først og fremst er dette personer som har vært på ferie i utlandet og den siste perioden har det vært mange skiturister som kommer tilbake fra skiområdene i Nord-Italia og Østerrike, og jeg tenker nok at dette vil fortsette en stund til, sier han.

Flertallet av de smittede er smittet i Italia, sier områdedirektøren til TV 2.

– Mer enn 100 av disse personene er smittet i Italia og mer enn 20 personer er smittet i Østerrike, sier han.

 • Troms og Finnmark: 6
 • Oslo: 35
 • Viken: 44
 • Vestland: 26
 • Agder: 12
 • Trøndelag: 21
 • Rogaland: 26
 • Innlandet: 13
 • Møre og Romsdal: 2
 • Vestfold og Telemark: 4
 • Nordland: 3

Kilde: FHI

FHI-scenario: 22.000 innleggelser

FHI anslår at så mange som 22.000 koronapasienter kan trenge sykehusbehandling i løpet av det neste året.

FHI presenterte mandag mulige scenarioer for utviklingen av koronautbruddet i Norge. Ifølge overlege Preben Aavitsland ser instituttet for seg at til sammen 22.000 personer vil bli innlagt på sykehus i løpet av det neste året, hvorav 5.500 må behandles på intensivbehandling.

Når utbruddet når toppen vil 1.700 være innlagt samtidig, 600 av disse på intensivavdelingene.

– Dette er et ganske krevende scenario, sier Aavitsland som understreker at tallene er usikre, ifølge Dagens Medisin.

De største usikkerhetsmomentene i modellen er når epidemien vil starte, hvordan den vil spre seg, hvor raskt det vil gå, effekten av mottiltakene og hvor mange av de syke som kommer til å trenge intensivbehandling.

Aavitsland mener samtidig at det ikke foregår noen ukontrollert spredning i Norge.

– Dette er et helt annet bilde enn Nord-Italia, hvor det ble oppdaget først ved et alvorlig tilfelle. Det tyder på at epidemien har spredt seg i det skjulte i flere uker. Vi tror vi er mer i forkant, sa Aavitsland under presentasjonen.

Raskere spredning

Dersom man går over i en fase der man begynner å få internsmitte i Norge, vil viruset spre seg raskere enn det har gjort de siste ukene.

– Vi forventer at hvis det kommer dit, vil vi få en mye raskere spredning, og så vil hurtigheten på spredningen kunne reguleres av tiltakene vi gjør, sier Bukholm.

De siste dagene har en rekke arrangementer blitt avlyst. Områdedirektøren sier at dette er et tiltak som ikke har veldig stor effekt i den fasen vi nå befinner oss i, men at det vil være langt mer effektivt etter hvert som utbruddet utvikler seg videre.

– Slik at det vil være tiltak som vi vil intensivere fremover, sier han.

Flere sykehusinnleggelser

Søndag ble den første personen i Norge lagt inn på sykehus som følge av viruset, og det siste døgnet er det meldt om flere sykehusinnleggelser som følge av viruset.

– Det betyr nok at hvis vi ser på aldersfordelingen av de som er smittet, så er hele aldersspekteret representert. Det er klart at vi må forvente at noen får litt mer alvorlig sykdom, og noen kan også ha bakenforliggende sykdom som disponerer for det, sier Bukholm til TV 2.

Helsedirektoratet opplyste tidligere mandag at de anbefaler alle å redusere møte- og reisevirksomhet.

– De som kommer hjem må starte med å holde seg oppdatert på situasjonen, og de må kontakte kommunelegen for å rådføre seg, sa Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet, under en pressekonferanse mandag.