Moria flyktningeleir, Lesvos, Hellas, 220220
Moria flyktningeleir, Lesvos, Hellas, 220220 Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

SV foreslår at Norge tar imot 1 500 asylsøkere fra Hellas

– Barn lever alene i livsfare i flyktningeleire i Hellas. Nå må Norge rekke ut en hånd, sier SVs Karin Andersen. Tirsdag legger partiet fram et forslag i Stortinget om at Norge tar imot 1500 asylsøker fra Hellas.

– Vi krever at Norge tar mot mint 1500 barn som er alene i leirene og andre særlig sårbare. Det er et ansvar vi må ta som et av verdens rikeste land, for barn i en ufattelig sårbar situasjon, sier Andersen til TV 2.

Andersen, som er leder for Stortingets kommunalkomite, fremmer forslaget sammen med SVs partileder Audun Lysbakken tirsdag. De viser til at EU nå har appellert til at alle medlemsland gjennom «en koalisjon av villige» bidrar med å hente enslige barn ut av leirene, noe Finland, Frankrike og Tyskland har varslet at de er positive til.

– Det har det sittet unger nå alene uten skolegang og omsorg, knapt tak over hodet i flere år, og Hellas er på knea økonomisk, og har store konflikter med lokalbefolkningen. De orker ikke mer, og da må Norge ta imot noen av ungene av humanitære grunner, men også for å avlaste Hellas, sier hun.

Utsatt for voldtekt

Andersen er spesielt opptatt av at barna, men også av andre sårbare asylsøkere, som lever utrygt.

– Det kan være folk som er skadd, syke eller funksjonshemmede. Enslige kvinner kan det være god grunn til å evakuere nå, for vi vet at de er veldig sårbare og utsatt for overgrep og voldtekt.

Hun viser til angrepene fra høyreekstreme den senere tid mot både flyktninger og hjelpearbeidere i Hellas.

De 1500 asylsøkerne SV nå foreslår at Norge skal ta imot kommer i tillegg til de 3.000 kvoteflyktningene Norge har sagt seg villig til å ta i mot.

– Dette er en solidaritetshandling for unger som har vært uten omsorg og skolegang i flere år og en håndsrekning til Hellas, som har måttet ta altfor stort ansvar alene.

– Er det noe realisme i å få flertall for dette på Stortinget?

– Ja, nå har ihvertfall mange land i Europa sagt ja. De ser denne nøden, og ser at det er farlig å ikke hjelpe Hellas, også. Det håper jeg flertallet ser, og ikke venter på at de mest høyre-ekstreme regimer i Europa skal si ja, for da kommer det aldri til å skje.

– Nå må Norge rekke ut en hånd og være med på å dele ansvaret, så klarer vi dette, sier hun.

Holder ikke med madrasser

Regjeringen har til nå sagt at man må hjelpe folk der de er, og sendt penger gjennom er EØS-midlene, men det er ikke nok, mener Andersen

– Det er ingen som har omsorg for de ungene som er der nå. De sitter i et fengsel og blir fòret tre ganger om dagen. Da hjelper det ikke med madrasser og telt, sier hun.

I forslaget peker SV på at den greske regjeringen flere ganger har forsøkt å få flere land i Europa til å ta imot blant annet enslige mindreårige asylsøkere uten hell. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Leger uten grenser, Flyktninghjelpen har gjentatte ganger bedt de europeiske landene om å hjelpe Hellas med krisesituasjonen.

Over 70 000 flyktninger kom til landet i fjor. I oktober 2019 var det 109 500 flyktninger i Hellas, i følge FNs høykommisær for flyktninger. Over 5000 av dem skal være enslige mindreårige barn.