KORONATILTAK: Bergen kommune vurderer fortløpende tiltak som skal begrense smittespredning. Det kan bety at utesteder med trengsel, mat- og drikkeservering kan bli pålagt å begrense antall gjester eller holde stengt, mener Bergen kommune. Zachariasbryggen er et av flere populære utesteder i Bergen som kan bli pålagt å stenge eller begrense inntaket av gjester.
KORONATILTAK: Bergen kommune vurderer fortløpende tiltak som skal begrense smittespredning. Det kan bety at utesteder med trengsel, mat- og drikkeservering kan bli pålagt å begrense antall gjester eller holde stengt, mener Bergen kommune. Zachariasbryggen er et av flere populære utesteder i Bergen som kan bli pålagt å stenge eller begrense inntaket av gjester. Foto: Linda Ekeland/TV 2

Vurderer å stenge deler av utelivet

Bergen kommune vurdere nå ulike tiltak mot smittespredning på overfylte puber, nattklubber og restauranter. Samtidig mener kommunen at sentrale myndigheter må komme med flere konkrete signaler og vedtak.

Over hele landet jobbes det fra time til time med restriksjoner som bør og må iverksettes for å hindre smittespredning i Norge.

– Vi skal se på utelivet og dette med trengsel, mat- og drikkeservering, sier kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

– Er det aktuelt å enten begrense antall gjester og eventuelt kreve at man stenger for publikum?

– Ja, absolutt. Dette er selvsagt noe vi vurderer, men vi må nå først forsøke å legge noen begrensinger uten å måtte stenge steder, sier Rastad.

Kommunen jobber med å se på generelle råd rundt dette som går på servering og er blant annet i dialog med mattilsynet for å se på smitteråd knyttet til servering.

– Det jobbes kontinuerlig med dette og vi kommer tilbake til dette tema i morgen, anslår Rastad, som sier at kommunen er i dialog med kulturlivet i byen.

Vil unngå trengsel

Rastad forklarer at trengsel er noe man ønsker å unngå. Derfor har kommunen satt tak for antall publikummer på konserter. Men det er flere risikoelementer som øker faren for smitte.

– Har du trengsel i tillegg til at du drikker og spiser og flere som er beruset, eller danser tett sammen, øker smittefaren. Det er «samtidighet» av flere forhold som skaper utfordringer, forklarer Rastad.

I forrige uke bestemte kommunen at maksimalt tusen mennesker får være tilstede på samme konsertarrangement. Derfor ble blant annet et russearrangement med 1.300 russ, avlyst fredag kveld.

I helgene samles ofte flere hundre alkoholpåvirkede mennesker i trange lokaler. Rastad mener at 300 mennesker samlet i et trangt lokale kan være minst like problematisk som å samle over tusen på en konsert i et stort lokale uten trengsel.

Ønsker tydeligere signaler

Noen vedtak kommer fra helsemyndighetene sentralt. Noen tiltak er det den enkelte kommune som beslutter.

– Vi kan ikke overlate til det enkelt hotell, utested, konsertarrangør eller andre som samler mange mennesker, å gjøre sine risikovurderinger. Derfor trenger vi å få noen enkle klare regler som man kan forholde seg til, sier Rastad med klar henstilling til sentrale helsemyndigheter.

ETTERLYSER TYDELIGERE SIGNALER: Kommunaldirektør i Bergen Robert Rastad etterlyser tydeligere signaler og vedtak fra sentrale helsemyndigheter. Foto: TV 2
ETTERLYSER TYDELIGERE SIGNALER: Kommunaldirektør i Bergen Robert Rastad etterlyser tydeligere signaler og vedtak fra sentrale helsemyndigheter. Foto: TV 2

Og med det mener han at sentrale helsemyndigheter i større grad må være tydelig slik at det ikke er rom for tolkninger og misforståelse.

– Man kan snakke med store bokstaver og utropstegn bak, sier Rastad.

– Skal du gi en klar nasjonal føring, så bruk smittevernloven og gjør det tydelig, sier Rastad.

– Hva mener du?

– De viktigste tiltakene er å være tydelig på det vi skal gjøre likt over alt. Når man da sier at alle som har vært i utsatte områder skal være i hjemmekarantene, så må det ikke være noen tvil hos arbeidsgiver, på skoler eller universiteter at man skal forholde seg til dette. Det er ikke en anbefaling, men en «ordre», påpeker Rastad.

Han forstår at det er en vanskelig og kompleks situasjon, men ønsker at sentrale helsemyndigheter kommer med enda tydeligere budskap.

– I stedet for å be folk holde seg hjemme fra jobb, de som har vært i områder med vedvarende smitte, så fatt et vedtak og gjør det konkret slik at folk ikke oppfatter at det er opptil de selv eller arbeidsgiver å bestemme hva de skal gjøre, sier Rastad.

Folk har et ønske om en tydelige meldinger og det har vi fått en rekke henvendelser om de siste dagene.

Storbyer samarbeider

Rastad sier at Bergen og flere andre store kommuner i mange dager har bedt om å få en del avklaringer på ting som bør være likt nasjonalt.

– Storbyene samarbeider nå basert på de tilbakemeldingene man har fått fordi næringslivet og arrangørene trenger det, sier Rastad.

Men flere spørsmål henger fremdeles i luften.

– Hvordan skal vi forholde oss til cruiseanløp? Hvordan skal vi forholde oss til flyankomster. Vi hører at dette er noe myndighetene jobber med, men vi har altså ikke tid til å vente, sier han.

CRUISEANLØP: Bergen kommune etterlyser klare nasjonale vedtak for eksempelvis cruiseanløp og flyankomster. Foto: Linda Ekeland TV 2
CRUISEANLØP: Bergen kommune etterlyser klare nasjonale vedtak for eksempelvis cruiseanløp og flyankomster. Foto: Linda Ekeland TV 2

Han forteller at deg daglig lander fly i Bergen og det kommer cruiseanløp til byen hver dag.

– Vi trenger å få vite nå, ellers må begynne å agere hver for oss. det er uklokt om man håndterer dette på ulik måte, mener Rastad.

I dag har man hatt en ulik praksis på norske flyplasser.

– En ulik håndtering på eksempelvis Gardermoen og på Torp er ikke godt nok.

– Jeg mener dette som en sterk henstilling og det er ikke min mening å kritisere sentrale myndigheter.

Kan bli restriksjoner på sykehjem

På sykehjem bor mange eldre som er i risikogruppen, men det er fremdeles ingen restriksjoner knyttet til blant annet besøkende.

– Vi ser på om vi skal være mer restriktiv med hensyn til besøk, så vi vurderer skjerpede besøksrutiner. Men sykehjem er vant til å håndtere smitte og de har rutiner på dette med smittespredning, sier Rastad.

Når det gjelder skoler har Bergen kommune så langt ikke valgt å legge begrensninger i forhold til eksempelvis gymnastikkaktiviteter og andre aktiviteter hvor barn og unge er i nær kontakt.

– Hvis vi skulle legge restriksjoner på treningssentre i Bergen, så ville det være fornuftig at dette ble gjort nasjonalt og dette er noe som det er viktig at nasjonale myndigheter da vurderer, mener Rastad.

– Hva står øverst på agendaen nå?

– Det er redusere og forsinke smitte og ivareta de som trenger det mest, forklarer Rastad.

Han peker da på flere grupper. Eldre på sykehjem, beboere i bofelleskap, barn og unge med spesialoppfølging i forhold til helse, bostedsløse og papirløse. Legevaktdriften er høyt prioritert.

– Når du etterlyser flere klare vedtak og beslutninger fra sentrale helsemyndigheter, er det ikke et problem at utfordringene varierer fra landsdel til landsdel og kommune til kommune, og at en kan dermed få en «overreaksjon» ved å lage fellestiltak for alle norske kommuner?

– Jo, men hvis myndighetene eksempelvis mener at de som kommer fra risikoområder, skal gå i karantene, da skal de gå i karantene, sier Rastad.