RAPPORT: Granskingen finner flere feil hos barnevernet.
RAPPORT: Granskingen finner flere feil hos barnevernet. Foto: Kåre Breivik

Barnevernet i Bergen får knusende kritikk

Barn bodde under kritikkverdige forhold i flere år uten at barnevernet gjorde nok. – Det er svært alvorlig, sier leder for granskningen.

I en fersk rapport får barnevernet i Bergen kommune krass kritikk i ni av ti saker som er gransket.

– Mest problematisk er det utvilsomt at barn ikke har fått hjelp og er ikke er lyttet til, sier Rune Fjeld, som har ledet arbeidet med rapporten.

Han er både overrasket og bekymret over det som kommer frem i rapporten.

Manglende oppfølging

– Denne manglende oppfølgingen av barna som har gitt uttrykk for alvorlige livsvilkår og hvordan barnevernet ikke har foretatt nødvendige undersøkelser, bekymrer, påpeker Fjeld til TV 2.

– Hva handler dette om?

– Det handler blant annet om barn som lever under mindre gode forhold, og dette har ikke barnevernet undersøkt grundig nok. Det er svært alvorlig å ikke undersøke dette nærmere, sier Fjeld til TV 2.

Når det gjelder foreldre sier Fjeld at også disse er unndratt viktige rettssikkerhetsgarantier innenfor saker som er veldig sårbare og følsomme.

– Er det noen steder en skal iaktta rettsikkerheten, så er det innenfor barnevernet, presiserer Fjeld.

Rapporten finner at:

  • Barn har bodd under kritikkverdige forhold, uten at barnevernet har tatt nok grep.
  • Det skjer saksbehandlingsfeil uten at barnevernet merker det, noe utvalget mener er et problem for barns rettsikkerhet.
  • Barnevernet har fattet mange vedtak uten at vedtakene er begrunnet.
  • Mange ansatte i barnevernet har lite erfaring og kort utdannelse, og de får ta viktige avgjørelser alene.
  • Foreldrene blir skremt og forstår ikke barnevernets avgjørelser.
  • Ansatte i barnevernet føler seg maktesløse og fysisk utrygge i konflikter med foreldre, og får lite hjelp fra ledelsen i slike situasjoner.
  • Det er «betydelig svakhet» i ledelsens oppfølging.

Fjeld mener det som er avdekket i Bergen ikke er unikt for denne kommunen. Norsk barnevern har de siste årene vært gjenstand for kritikk, også internasjonalt.

– Hva forteller dette om norsk barnevern?

– Vi har et godt barnevern i Norge sammenlignet med andre land, men det er på ingen måter feilfritt og vi berører noen vesentlgie grunnverdier som går på dette med rettsikkerhet, presiserer Fjeld.

– Ikke tatt på alvor

Rapporten ble fremlagt på en pressekonferanse fredag.

– Barnevernet i Bergen har store utfordringer, og vi mener også at dette trolig gjelder flere kommuner enn kun Bergen, sier Fjeld til TV 2.

Barna som har levd under kritikkverdige forhold, har bedt om hjelp - uten at de har fått hjelpen de skal, ifølge rapporten.

– Det er barn som har bedt om hjelp uten at dette er blitt tatt på alvor og undersøkt, forklarer Fjeld.

– Barn har ikke fått innfridd sine rettigheter, hvor alvorlig er det?

– Det er alvorlig at de ikke har fått det, gitt de grunnleggende rettssikkerhetsgarantier de har krav på. Det er en grov ignorering av barna, sier Fjeld.

Fjeld er usikker på om det som avdekkes skyldes kompetansemangel, kultur og/eller generelle holdninger.

Kritisk til utkast til barnevernlov

En ny barnevernlov er på trappene.

– Ingen av de problemstillingene vi drar opp er nevnt i dette lovutkastet og det synes jeg er forferdelig skuffende fra statens side, sier Fjeld.

– Hvilket budskap har du til foreldre og barn som i dag føler seg ignorert av barnevernet?

– De må fremsette kritikken saklig og greit overfor barnevernet og så må barnevernstjenesten registrere og følge dette opp. Dette er konflikter som ofte kan løses, sier Fjeld.

Han har stor tro på at Bergen kommune vil rydde og ta nødvendige grep.

– Barns partsrettigheter er ikke i overenstemmelse med menneskerettighetskonvensjonen, konkluderer Fjeld.

Vil øke kompetansen

Lubna Jaffery, sosialbyråd i Bergen, omtaler deler av innholdet i rapporten som «veldig alvorlig».

– Det må vi lære av, sier hun til TV 2.

Jaffery sier de aller fleste ansatte i barnevernet gjør en veldig god jobb, men åpner for muligheten om at kompetansen må styrkes.

– Mange av dem står i ganske vanskelige saker, og det må vi også ta med oss, sier hun.

Hun sier at lederleddet i barnevernet må styrkes, og dette påpekes som en av de svake leddene i rapportene. Jaffery sier hun trenger tid til å gå grundig inn rapporten før hun lover konkrete tiltak.

– Vi må ta læring av disse ti enkeltsakene, som har vært veldig konfliktfulle, for å se om vi kan ta læring opp mot andre deler av barnevernet, sier hun.

Har intervjuet familier

Bergen bystyre vedtok i 2018 å nedsette et utvalg som skulle gå igjennom ti enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen kommune, som har vært særlig konfliktfylte.

Utvalget, som har gjort grundige intervjuer med de involverte partene og gått igjennom store mengder dokumentasjon, kommer med en knusende konklusjon:

«Det samlede inntrykket, som vår undersøkelse om Bergen kommune føyer seg til, er at det er systematiske problemer i norsk barnevern som det haster med å løse», står det i rapporten.

– I noen saker er det barna som ikke er hørt, i andre saker er det foreldre som ikke lyttes til og som føler seg overkjørt av barnevernet. Det er både saker hvor barna er i konflikt med barnevernet og saker hvor foreldre er i konflikt med barnevernet. Det har skapt stor frustrasjon for foreldre som ikke forstår hva barnevernet har bygget sine konklusjoner på, sier Fjeld.