Første virusdødsfall i Nederland

Nederlandske helsemyndigheter opplyser at en pasient er død av koronaviruset. Det er det første covid-19-dødsfallet i landet.

Pasienten var en 86 år gammel mann.

Han døde på et sykehus i Rotterdam fredag, opplyser myndighetene.

Nederland rapporterte sitt første tilfelle av koronavirussmitte 27. februar. Torsdag var 82 personer bekreftet smittet.

I Norge har tilsammen 86 personer fått påvist koronavirus.

Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

Fremdeles kan alle tilfellene knyttes til utbrudd i utlandet, de fleste til utbruddet i Nord-Italia, mens to er knyttet til Iran, ett til Hongkong og ett til Kina. Helsemyndighetene forbereder seg imidlertid på at smittespredningen kan gå over i en ny fase, hvor de ikke klarer å knytte alle smittede til kjente utbruddsområder.

– Smittevernrådene er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.