KNIVER OG PISTOLER: De ansatte ved Bergen tinghus frykter for egen sikkerhet. Kniver og pistoler blir hvert år beslaglagt, forteller sikkerhetsleder Per Erik Kolstad ved Bergen tingrett.
KNIVER OG PISTOLER: De ansatte ved Bergen tinghus frykter for egen sikkerhet. Kniver og pistoler blir hvert år beslaglagt, forteller sikkerhetsleder Per Erik Kolstad ved Bergen tingrett. Foto: Chris Ronald Hermansen

Bekymret for siKkerheten:

Tiltalt møtte i retten med pistol og kniv

Bergen tingrett har registrert en økning i antall trusler og mener sikkerheten på tinghuset ikke er god nok. Denne uken stilte en tiltalt bevæpnet med pistol i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har ingen permanent sikkerhetskontroll, men en portal som brukes så ofte vi har kapasitet. Vi savner helt klart utstyr for gjennomlysning av bager og vesker som folk har med seg inn på tinghuset, sier Per Erik Kolstad, sikkerhetsleder Bergen tingrett.

Bergen tinghus gjennomfører kontroller ved bruk av sikkerhetsportal, der alle som skal inn på tinghuset blir kontrollert. Men denne betjenes kun innimellom og bare et fåtall av alle besøkende blir sjekket.

Utstyrt med pistol

2. mars kom en mann til tinghuset utstyrt med en Helly Hansen-bag. Denne morgenen var sikkerhetsportalen på tinghuset som ofte, ubetjent.

Vedkommende var tiltalt og ankom tingretten for sent til sin egen sak. Mannen var tiltalt for ruspåvirket kjøring og besittelse av narkotika og tyveri. Han ble stoppet av sikkerhetsvakter.

– Han ble plukket ut på bakgrunn av væremåte og oppførsel. Sikkerhetsbetjentene fattet mistanke, forklarer Kolstad til TV 2.

Mannens bag ble sjekket og her fant man ved første sjekk blant annet et brekkjern, en lang avbitertang og tapetkniv. Mannen gikk så inn rettssalen for å delta i sin egen sak hvor han var tiltalt. Ved nærmere kontroll av Helly Hansen-baggen fant sikkerhetsbetjentene en pistol og slo dermed full alarm.

– Det var en ladd gasspistol med ammunisjon, i tillegg fant vi en kniv som lå i ytterlommen på baggen samt doser av narkotika, gjort klar for salg slik vi så det, forteller Kolstad til TV 2.

PISTOLBESLAG: Denne gasspistolen som kan gjøre alvorlig skade, ble beslaglagt i Bergen tinghus denne uken. Ansatte frykter for egen sikkerhet. Foto: Bergen tingrett
PISTOLBESLAG: Denne gasspistolen som kan gjøre alvorlig skade, ble beslaglagt i Bergen tinghus denne uken. Ansatte frykter for egen sikkerhet. Foto: Bergen tingrett

Politiet ble umiddelbart varslet og rykker umiddelbart til tinghuset. Mannen ble pågrepet og han samtykket i at saken kunne fortsette uten at han var til stede.

Store sikkerhetsutfordringer

– Hva forteller denne saken?

– Den viser at vi har store utfordringer med sikkerhetskontroll. Mange har med seg gjenstander inn i tingretten som man ikke skal ha med seg og som har stort skadepotensiale om de velger å bruke det. Behovet for permanent sikkerhetskontroll er absolutt stort, sier Kolstad.

Mannen kunne ikke redegjorde for hvorfor han brakte pistolen inn i tingretten.

I fjor ble 8.300 personer kontrollert. I snitt har vi 400 til 500 antall personer innom Tingretten hver dag,

– 8.300 er i den sammenheng et veldig lavt tall, forklarer Kolstad.

I fjor gjorde Bergen tingrett 56 beslag av alt fra kniver, sakser og annet som kan gjøre skade.

Statistikk viser også at en del personer snur når de skal passerer metalportalen.

Økt antall trusler

– I 2019 har vi registrert flere trusler mot ansatte i tingretten, både saksbehandlere og dommer. Alle sakene er anmeldt til politiet og vi er i dialog med politiet med tanke på tiltak som skal iverksettes, sier Kolstad.

De ansatte på tinghuset forteller at de opplever truslene som ubehagelig og truende og i noen tilfeller er truslene rettet direkte mot vedkommende og familien.

– Det har kun vært verbale trusler og ingen har så langt fysisk angrepet, sier Kolstad.

Snur før sikkerhetsportalen

– I fjor hadde vi 34 personer som av ukjente grunnet velger å ikke gå igjennom portalen. Hvorfor vet vi jo ikke, men det er grunn til å anta at de har gjenstander på seg som de ikke ønsker skal bli funnet, sier Kolstad.

I dag er det kun Oslo tingrett som har permanent sikkerhetskontroll.

I Bergen tingrett ønsker man seg en tilsvarende løsning som i Oslo, hvor en kan forta gjennomlysning av bager.

– I 2019 har vi opplevd en økning i tallet på saker der det trengs skjerpet vakthold. Dette er saker som krever økt innsats frå både politi og sikkerhetsbetjenter. Totalt gjennomførte vi 42 saker med skjerpet vakthold i 2019. Nesten en dobling til 2018, forteller Kolstad.