FÅR BLODPRØVE: Gravide som har rett på fosterdiagnostikk kan få NIPT-blodprøven som kan avdekke Downs syndrom forut for andre tester.
FÅR BLODPRØVE: Gravide som har rett på fosterdiagnostikk kan få NIPT-blodprøven som kan avdekke Downs syndrom forut for andre tester.

FÅR omstridt BLODPRØVE MED EN GANG:

Vil gjøre det enklere for gravide med risiko

Gravide med rett på fosterdiagnostikk skal få den omstridte NIPT-blodprøven med en gang, og slippe omveien om KUB-testen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2017 godkjente Helsedepartementet bruk av NIPT-prøven til gravide som har rett på fosterdiagnostikk. Men de måtte først ta KUB-testen, som er en kombinert ultralyd og blodprøvetest.

Nå skal disse kvinnene få NIPT-testen med en gang, uten å gå omveien om KUB.

– Gravide kvinner som har behov for fosterdiagnostikk skal få gode og trygge testmetoder for både mor og barn. Vi vil unngå unødvendige fostervanns- og morkakeprøver. Derfor vil vi åpne for NIPT-test for kvinner som allerede har krav på fosterdiagnostikk, hvor det ikke er hensiktsmessig med KUB-test først, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen (H).

Fostermedisinerne klaget

Det er rundt 4000 kvinner hvert år som kvalifiserer for fosterdiagnostikk. Dette kan for eksempel gjelde kvinner over 38 år som ikke har fått tatt KUB før uke 14, tilfeller hvor ultralyd viser tegn på utviklingsavvik, eller der kvinnen eller hennes partner tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.

ENKLERE: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre mener endringen vil gjøre det enklere gravide med risiko for kromosomfeil.
ENKLERE: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre mener endringen vil gjøre det enklere gravide med risiko for kromosomfeil. Foto: CF Wesenberg

Det er det fostermedisinske miljøet i Norge som har klaget på at kvinnene måtte gå omveien om KUB-testen. Nå får de søknaden sin innvilget.

Endringen betyr ikke at flere gravide vil få tilbud om fosterdiagnostikk, men flere vil få tilbud om å ta NIPT-testen uten forutgående KUB-test.

En positiv NIPT-test må verifiseres med morkake- eller fostervannsprøve.

– Dette er ingen utvidelse av hvem som får fosterdiagnostikk, men en endring for å gjøre det enklere for disse kvinnene. Det skal gi mindre tid til å bekymre seg og unngå prøver det ikke er behov for, sier Lønseth til TV 2.

  • Undersøkelse av fosterets arvestoff ved hjelp av en blodprøve av den gravide
  • Kan brukes til å undersøke om fosteret har kromosomavvik
  • Mest brukt til å undersøke hvorvidt fosteret har ekstra kopier av bestemte kromosomer (trisomi 21, 18 og 13 hos fosteret)

  • Medfører ingen abortrisiko
  • Testen kan tas allerede fra svangerskapsuke 10, dvs tidligere enn andre tester
  • Gir et mer sikkert svar på om fosteret har de vanligste kromosomavvik enn den risikofrie metoden som tilbys i dag (KUB-test; måling av nakkeoppklaring hos fosteret ved hjelp av ultralyd samt dobbeltest)
  • Testen kan også avdekke andre kromosomforandringer hos fosteret og enkelte mindre forandringer i arvestoffet (genfeil)
  • NIPT-testen gir i dag ikke større muligheter til å avdekke tilstander hos fosteret enn det som i dag påvises ved morkakeprøve eller fostervannsprøve. Kilde: Ragnhild Glad, medisinsk genetiker UNN

Åpner ikke opp

Fremskrittspartiet har varslet et bioteknologiforlik i Stortinget der de vil åpne opp for tidlig ultralyd og NIPT-prøven til alle gravide.

Høyre avviser at dagens endring henger sammen med Frps forslag.

– Dette henger sammen med søknaden som har kommet og at den har blitt innvilget. Når det gjelder de andre forslagene så står regjeringen på sitt standpunkt fra Granavolden-plattformen, sier Lønseth.

I Granavolden-plattformen har KrF fått vetorett mot en del endringer i bioteknologilov-spørsmål og standpunktet har vært at eggdonasjon, NIPT-testen og assistert befruktning for enslige ikke blir tillatt.