Her overvåkes koronaviruset hele døgnet

Brussel (TV2): I dette rommet overvåkes utbruddet av koronaviruset 24 timer i døgnet sju dager i uka.

Det er spydspissen i kampen mot Covid19-viruset. – Presset på oss er stort for kjapp og effektiv innsats, sier Antoine Lemasson, leder for EUs beredskapssenter.

Franskmannen er sjef for Emergency Response Coordination Centre. Kampen mot koronaviruset koordineres herfra.

– Her ser du skjermen med koronaviruset, sier han og peker opp på en av de fire store skjermene på veggen. Tallene stiger, og oppdateres i samme øyeblikk som de blir rapportert inn fra medlemslandene. Lamasson kommer rett fra morgenmøte med teamet sitt. De er briefet om den siste utviklingen av koronasmitte, rundt i Europa.

Korona minutt for minutt

I hjertet av EU-kvartalet i Brussel ligger en mørk bygning ut mot en trafikkert vei. Den ser ut som hvilken som helst kontorbygning. Her inne er det lys hele døgnet sju dager i uka.

Antoine Lemasson, leder for EUs beredskapssenter.
Antoine Lemasson, leder for EUs beredskapssenter.

Det er alltid minst to på jobb. De sitter klistret til skjermene sine. På stolryggene henger blå vester med logo på. Stemningen er dempet og vi får ikke forstyrre dem.

Alle katastrofer i verden fanges opp umiddelbart. Er det europeere i området som må evakueres?

Krisehjelp?

Er det land i Europa som trenger krisehjelp? Må vi sende kriseteam eller medisiner? Da organiserer EUs Emergency Response Coordination Centre det så raskt det lar seg gjøre, også for nordmenn.

I disse dager følger de koronasmitten minutt for minutt. De ansatte føler på ansvaret.

– Det er er tungt ansvar på deres skuldre. For å handle så raskt som mulig, utveksle informasjon og svare på alle henvendelser vi får. Det er også et sterkt press fra våre politiske lederne. De vil vite hvordan situasjonen er og hva som er siste nytt, sier Lamasson. Beredskapssenteret er også ansvarlig for en europeisk krisealarm.

Europeiske land, også Norge, kan utløse alarmen og få hjelp. Italia har allerede gjort det etter at landet ble rammet av viruset.

– De har bedt om ansiktsmasker. Men markedet for det er så vanskelig at foreløpig har ingen medlemland svart positivt på det, sier han.

Ros til Norge

Norge får ekstra skryt for innsatsen i det europeiske samarbeidet for katastrofeberedskap og kriseinnsats.

Foruten EU-landene er det bare land som søkt medlemskap, og EØS-landene som deltar i beredskapssamarbeidet.

Lemasson sier Norge er et land som gir langt mer hjelp til katastroferammede enn det vi får tilbake. Han roser Norge for solidariteten.

Etter vårt besøk setter beredskapssenteret strek for besøkende utenfra. Det er flere i EU-institusjonene i Brussel som er smittet av viruset. En av grunnene kan være at EU-byråkrater reiser mye.

På grunn av den generelle smittefaren får ingen utenfra lenger komme inn på operasjonsentralen. De som skal bekjempe viruset kan også være Corona-engstlige.

– Vi snakker om et virus som ikke er spesielt kjent. Eksperter jobber døgnet rundt for å skaffe en vaksine, og vi vet at det kommer til å ta noen måneder før vi får den. Våre ansatte er også privatpersoner. De kan være de neste som utsettes for denne smittsomme sykdommen som sprer seg i Europa, sier Lamasson.