KAN UTLEVERES: Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Krekar, er dømt i Italia. Justisdepartementet har besluttet at han kan utleveres til landet. Her fra et rettsmøte for behandling av vilkårene for utleveringen.
KAN UTLEVERES: Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Krekar, er dømt i Italia. Justisdepartementet har besluttet at han kan utleveres til landet. Her fra et rettsmøte for behandling av vilkårene for utleveringen. Foto: Terje Pedersen

Klager på utlevering: – Solberg er inhabil

Mulla Krekar skal etter planen sendes til Italia for å sone en terrordom. Hans advokat mener Solberg-regjeringen var inhabil da Justisdepartementet gjorde sin beslutning i saken, blant annet ettersom Erna Solberg har vært fornærmet i en straffesak mot Krekar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I februar i år ga Justisdepartementet grønt lys for at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Krekar, kan utleveres til Italia, hvor han er dømt til 12 års fengsel.

Italienerne mener han har ledet en internasjonal terrororganisasjon ved navn Rawti Shax.

Det er 18 år siden den norske stat prøvde å få Krekar ut av landet første gang.

Habilitetsanklager

Nå har Krekars gjennom sin advokat Brynjar Meling påklaget utleveringen, og argumenterer at de ikke anser at den er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

– Det reises i utgangspunkt inhabilitetsinnsigelse mot statsminister Erna Solberg. Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne, skriver hans advokat.

– Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet.

I tillegg trekker advokaten frem det at Solberg også var kommunalminister i Bondevikregjeringen, som instruerte UDI og UNE om å utvise Krekar, med den vurderingen at han var «en fare for rikets sikkerhet», samt at hun er leder for et parti som har hatt en klar målsetting om å få han utlevert.

Samtidig skriver Meling at dette ikke noen form for mistillit eller anførsel om klanderverdighet hos Solberg personlig.

Ingen kommentar i februar

I januar avviste Høyesterett Krekars anke om utlevering. Tidligere har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kommet til at Krekar kan utleveres.

– Det understrekes at klagebehandlingen innebærer en ny prøving av saken, skriver Meling.

Da Justisdepartementets beslutning ble kjent i februar, valgte justisminister Monica Mæland (H) å ikke kommentere innholdet i vedtaket før klagefristen var gått ut.

Meling skriver at om Solberg er inhabil, så er også alle statsrådets medlemmer det også, siden de er hennes underordnede.

– Det erkjennes at dette medfører kompliserte, konstitusjonelle konsekvenser. Det reises likevel prinsipal habilitetsinnsigelse mot så vel Erna Solberg som hele hennes regjering, skriver Meling.