FIKK DELRAPPORT: Granskningsutvalget overleverte onsdag delrapporten om rettstilstanden før og etter 2012.
FIKK DELRAPPORT: Granskningsutvalget overleverte onsdag delrapporten om rettstilstanden før og etter 2012. Foto: NTB Scanpix

Nav-utvalg: Må gjennomgå praksisen også før 2012

Nav-skandalen er mer omfattende enn det man tidligere har gått ut med. Trygdemottakere også før 2012 kan være uskyldig dømt, ifølge det eksterne granskingsutvalget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Granskningsutvalget ble nedsatt av regjeringen i november i fjor for å finne ut hva som gikk galt da Nav krevde tilbake penger og anmeldte nordmenn for trygdesvindel fordi de hadde opphold seg i utlandet uten å ha søkt Nav om tillatelse.

Ifølge Riksadvokaten er det avsagt 75 feilaktige dommer fra 2012 til høsten 2019.

Nå skal det også granskes om Nav praktiserte reglene feil før 2012.

Det ble klart da delrapporten til granskningutvalget ble overlevert til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag.

– Utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås. Dette er fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten, sier granskningsutvalgets leder Finn Arnesen.

Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff. I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

Ifølge Arnesen kan det foreligge feilaktige dommer og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

Foreløpige fra Arbeids- og sosialdepartmentet viser at det i perioden 2008 til 2012 foreligger 16 anmeldelser og 10 dommer om utbetaling i utlandet.

Tidligerere arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) fastslo i en pressekonferanse 28. oktober i fjor at Nav hadde tolket reglene feil da de krevde at trygdemottagere måtte søke Nav om å få reise til et annet EØS-land for å ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Riktige å trekke i nødbremsen

– Delrapporten viser at det var riktig å trekke i nødbremsen, og nå vil også se på saker før 2012. Men det er noe usikker hvor mange det er som har fått feilbehandling før det. Det betyr at det har et større omfang i tid enn før, men så er utvalget ikke helt presis på hvor mange mennesker er det, hvilke typer grupper er det som kan være omfattet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2.

Departementet regner med at antallet dommer vil øke noe etterhvert som domstolene melder inn saker før 2012.

– Samtidig vet vi med ganske stor sannsynlighet at det er langt færre saker før 2012 enn det er etter 2012. Men uansett er det samme prinsippet vi har brukt før 2012, nemlig at hvis det har skjedd noe galt så skal vi rydde opp, men hvordan må vi komme tilbake til, sier statsråden

Utvalget slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

Støtter ikke tidligere høyesterettsdommer

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård (68) fikk stor oppmerksomhet da han nylig påstod at Nav-dommene likevel kan være riktige.

Men granskingsutvalget gjør det klinkende klart at de støtter hovedtrekkene i Navs juridiske vurdering fra i fjor høst.

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående opprydningsarbeidet. Navs opprydning fortsetter, med tilbakebetaling og tilbud om fri rettshjelp til dem som er berørt av feilen. Å ivareta de berørte er det aller viktigste i denne saken, sier Røe Isaksen.

Fremmer kritikk mot regjeringen i Stortinget

SVs medlem av Stortingets kontroll og konstitusjonskomite, Freddy Andre Øvstegård, sier til TV 2 at granskingsutvalget kommer med viktige og gode avklaringer på temaer det har vært usikkerhet om de siste ukene.

–De peker blant annet på at det kan ha blitt begått feil helt tilbake til 1994, det er jo veldig alvorlig. Det utvider jo trygdeskandalen enda mer.

Øvstegård er glad for at utvalget legger død påstandene om at det likevel ikke er noen Nav-skandale.

– De er ganske så tydelige på at her har det blitt gjort en alvorlig feil, som har ført til at folk har blitt uskyldig dømt til fengsel.

Torsdag skal Stortinget behandle NAV-skandalen etter høring og behandling i kontrollkomiteen.

–Det er viktig for oss på Stortinget at vi har fått det gode faglige rådet videre. Nå kan vi gå videre og behandle saken i Stortinget, der vi fremmer kritikk mot regjeringens håndtering av trygdeskandalen, sier SV-representanten.

– Deilig å høre

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen, som jobber for Nav-brukeres rettigheter. Hun sier hun er glad for å høre at utvalget var tydelig på at alle har en rett til å bevege seg fritt.

– Det var deilig å høre. Og så er jeg glad for at vi i dag har fått en klar melding om at diskusjonen som har gått i mediene den siste tiden, om det er rett eller galt at det har vært en feilpraktisering, den kan vi glemme. Norge har praktisert reglene feil, sier Thoresen til TV 2.

– Som mottaker av AAP selv, har jeg følt meg fanget og at jeg ikke har rett til å bevege deg som et fritt menneske. Derfor var det fint at Arnesen adresserte at vi ikke har hatt et godt nok blikk for retten til fri bevegelse, legger hun til.

Ekstern granskning

Det uavhengige utvalget skal gjennomføre en ekstern granskning av Nav-skandalen for regjeringen.

Gruppen ledes av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer er advokat Karin Fløistad, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbro Wærnes.

Hovedoppgaven til gruppen blir å komme til bunns i hvordan flere titalls mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

Utvalgets endelige rapport vil trolig bli lagt fram for Stortinget i form av en ny redegjørelse før sommeren.

(TV 2/NTB)