Pilatus PC12 er godkjent for passasjertransport med én pilot over hele verden, men Luftfartstilsynet mener operasjoner på det norske kortbanenettet er så krevende at alle passasjerfly må ha to piloter.
Pilatus PC12 er godkjent for passasjertransport med én pilot over hele verden, men Luftfartstilsynet mener operasjoner på det norske kortbanenettet er så krevende at alle passasjerfly må ha to piloter. Foto: PIlatus Aircraft

EUs flyregler ikke trygge nok for Norge

Luftfartstilsynet varsler påbud om to piloter på fly som skal operere på norske flyplasser med «særlig risiko». De mener EU-regler som åpner for passasjerfly med kun én pilot ikke gir tilstrekkelig sikkerhet på kortbanenettet i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da staten i invitasjonen til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge kuttet krav om to motorer og antall seter, var det et politisk mål å stimulere til økt konkurranse og bedre lønnsomhet.

Mange håpet dette også ville åpne for bruk av mindre fly, og gi flere avganger også fra og til flyplasser i nord.

Norske særregler stopper nye flytyper

– Det er i dag flere aktuelle flytyper som er godkjent over hele verden, og som kan brukes på det norske kortbanenettet, forteller Ola Giæver jr. til TV 2.

Giæver jr. er tidligere Widerøe-kaptein, samferdselsinvestor og Fly Viking-gründer.

– Dornier 228 og Twin Otter 400 er godt kjente flytyper i Norge, og som nå produseres i nye og moderne versjoner. Begge er utelukket i Norge på grunn av særnorske krav til trykkabin. Sveitsiske Pilatus PC 12 er et hypermoderne enmotors fly som brukes over hele verden, også i polare områder i Kanada og Alaska (USA) samt i fjelland som Nepal og Sveits. Det er spesialdesignet for bruk på korte landingsbaner, forteller tidligere Widerøe-kaptein, samferdselsinvestor og Fly Viking-grunder Ola Giæver jr. til TV 2.

Men sistnevnte flytype vil være utelukket i Norge om Luftfartstilsynet får det som de ønsker.

De vil nemlig ha et påbud om to piloter for ruteflyginger på norske kortbaneflyplasser, selv om dette i utgangspunktet er i strid med EU-regler som er gjort gjeldende for Norge.

De åpner for å tillate ruteflyginger med mindre fly som er sertifisert med kun én pilot. Bestemmelsen vil i følge Luftfartstilsynet ikke gi tilstrekkelig sikkerhet på norske kortbaneflyplasser som er krevende å operere på, og som vil gi piloten en høyere arbeidsbelastning enn på flyginger mellom andre flyplasser.

– Underkjenner EU og internasjonale krav

– Dette er å underkjenne EU og internasjonale sertifiseringskrav, sier Ola Giæver jr. som selv gikk på et økonomisk havari med sitt Fly Viking.

– Luftfartstilsynets særnorske regler vil kun bidra til å styrke den etablerte monopolsituasjonen i Norge. Ved å ekskludere de mindre flytypene vil man ikke kunne oppnå den konkurranse politikere og markedet ønsker seg, og de reglene man nå foreslår kan jeg ikke tenke meg at EASA, altså det europeiske luftfartstilsynet vil kunne gi tilslutning til. Det vil underkjenne sertifiseringen av flyene, sier Giæver jr. til TV2.

Tom Egil Herredsvela er juridisk seniorrådgiver ved Luftfartstilsynet. Han er ikke enig i det.

– Vi mener at dette vil stå seg basert på samtaler vi har hatt med EASA. Det er gitt aksept for at vi kan ha tilleggsregler når det gjelder ruteflyging på kortbaneflyplasser. Derfor har vi allerede etablert forskrift om tilleggskrav for slik flyging. I denne er det tatt inn krav til instrumentflygingskapasitet, og krav til opplæring og erfaring på piloter som skal operere på disse flyplassene. Krav som er satt høyere enn i de europeiske fellesreglene. Nå foreslår vi at det også tas inn krav om at flyene skal opereres av to piloter,sier han.

- Ola Giæver jr. mener at disse norske særreglene vil redusere konkurransen på kortbanenettet.

– Regelen vil naturlig nok begrense hvilke flytyper som kan brukes, i og med at de må være sertifisert for to piloter. Men vi mener å ha gode grunner til å kreve dette, sier Herredsvela.

Særlig risiko, særlige krav

Formålet med forskriften som nå er ute på høring er å trygge flysikkerheten, og blir av Luftfartstilsynet omtalt som nødvendig på grunn av de spesielle risikoforholdene knyttet til meteorologi, topografi, fysiske anlegg og innretninger på de aktuelle lufthavnene.

Seniorrådgiver Herredsvela viser til at det i EU-forordningen åpnes for at de enkelte land kan fastsette nasjonale sikkerhetskrav for visse ruter og områder. Et eget forslag er nå sendt ut på høring, nasjonalt og etter EØS-høringsloven, og her omtales det som forskrift om «luftfartsoperasjoner i visse områder med særlig risiko.» Det har fått mange erfarne piloter, blant dem Ola Giæver jr., som etter 35 år i cockpit på kortbanenettet reagerer på ordbruken.

– At tilsynet nå karakteriserer flyginger på kortbanenettet som en operasjon med «særlig risiko» er interessant. Det er et helt nytt begrep som må danne grunnlag for nye risikovurderinger av hele kortbanenettet. Å fly «single pilot» er godkjent over hele verden, og min erfaring som flyger på kortbanenettet har i alle fall ikke gitt meg grunnlag for å omtale dette som er risikosport. Tilsynets analysegrunnlag må på bordet, krever Widerøe-veteranen.

– Ola Giæver jr. reagerer på formuleringer i påbudsvarselet. Hva legger dere i Luftfartstilsynet i begrepet «særlig risiko?

– I forslaget som nå er ute på høring ligger det flere elementer, og i hovedsak retter kravene seg mot passasjerflyging med helikopter over særlig kalde havområder. For eksempel ruten mellom Bodø og Værøy. I tillegg tok vi med bestemmelser som vi mente det passet å ta inn, blant annet kortbaneforskriften det her vises til.

Ja til Dash 8, nei til andre

Ola Giæver jr. mener det er en tankevekker at Dash 8, som i dag brukes på dette rutenettet ikke er konstruert for kortbaner, men er gitt nødvendige dispensasjoner.

– Dette flyet var konstruert for baner på over 1000 meter, og har flere såkalte norske supplement som har gjort det mulig for Widerøe å bruke flyet på norske 800-metersbaner. Det er et paradoks at man gir slike dispensasjoner for Dash 8 i Norge, men stenger ute andre flytyper som er spesialdesignet for baner som er kortere enn 800 meter og som er godkjent over alt ellers i verden.

Ola Giæver jr. trekker i tillegg fram den norske forskriften om i stille krav til trykkabin på ruteflyginger i Norge. Også det en forskrift som Norge er alene om, og som begrenser muligheten for å bruke mindre fly som Twin Otter og Dornier 228.

– Du lyktes ikke med Fly Viking. Forbereder du en ny take-off?

– Jeg vil ikke utelukke at jeg på en eller annen måte vil være aktiv som søker på anbudsruter i Nord-Norge ved neste utlysing, sier Ola Giæver jr. til TV2. – Men de særnorske regelforslagene er med på å gjøre det enda vanskeligere for andre aktører på komme seg i posisjon her til lands, sier han.