Oslo 20200205. 
Sylvi Listhaug (Frp) i den muntlig spørretime.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20191003. 
Hans Fredrik Grøvan (KrF), under trontaledebatten.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrF og Venstre svarer Listhaug: – Uaktuelt!

KrF og Venstre sier blankt nei til Fremskrittspartiets nye forslag for å stramme inn asylpolitikken. – Bryter med grunnleggende prinsipper, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

– Vi er avvisende. Vi kjenner igjen forslagene fra tidligere i Stortinget og da stemte vi de ned. Vi mener det er viktig å ta vare på asylinstituttet som vi har og gi en human og rettferdig behandling, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, til TV 2.

– Vi kan ikke frata mennesker som har rett til å søke asyl en mulighet til det, sier Grøvan.

Tirsdag varslet Sylvi Listhaug at Frp vil fremme ti forslag for å hindre at flyktninger og migranter som har oppholdt seg i Tyrkia kommer til Norge.

Listhaug varslet at partiet foreslår at dersom flyktningene kommer fra Tyrkia, og ikke har vært forfulgt, så skal de ikke få asylsøknaden behandlet i Norge.

Grøvan sier det ikke er lagt opp til samtaler i Stortinget.

– Vi er litt usikre nå på hvordan situasjon vil bli, men vi mener det vil være et feil signal om vi nå skal stramme til, sier KrF-toppen.

Han mener Tyrkia driver et spill og at Erdogan har åpnet grensa for å presse EU til å støtte hans krigføring i Syria.

– Vi må stå opp imot det spillet som vi opplever fra Erdogan, hvor han putter flyktninger og asylsøkere foran seg for å skape press på de europeiske statene for å få en annen løsning på sin egen rolle i Syria-konflikten. Dette er storpolitikk og jeg tror det er viktig at Norge står opp sammen med EU, for at presset ikke skal bli et våpen i hendene på Erdogan.

Venstre: Uaktuelt!

– For Venstre er det ikke bare unødvendig. Det er uaktuelt, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

– Dette er forslag som bryter med de grunnleggende prinsippene i asylinstituttet, retten til å søke asyl. Venstre vil gå imot og argumentere sterkt imot, sier Breivik, som også er parlamentarisk leder.

NEI: Terje Breivik og Venstre avviser forslagene totalt.
NEI: Terje Breivik og Venstre avviser forslagene totalt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Han mener Tyrkia driver et spill. Tysklands statsminister Angela Merkel har advart Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mot å bruke flyktningene i et spill mot EU.

– For det første er dette primært en del av maktkampen til Erdogan og Tyrkia. Europa er mye bedre forberedt på en flyktningtilstrøming enn i 2015, sier Breivik.

Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson, sier det ikke er overraskende at KrF og Venstre avviser forslagene.

– De sier stort sett at de fleste skal få komme til Norge og er uansvarlige. Vi henvender oss til Høyre og håper de tar ansvar. Vi frykter KrF og Venstre skal legge premissene for innvandringspolitikken i regjeringen.

– Alt tyder på at opptrappingen likner på situasjonen vi hadde i 2015, sier Helgheim.

Dette er alle tiltakene

Her er de ni forslagene Høyre og Frp tidligere har vært enige om:

1. Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere.

2. Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårig asylsøkere.- Frp vil bare gi enslige mindreårige midlertidig opphold uten rett på familiegjenforening.

3. Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening

4. Regler om underholdskrav må også omfatte asylsøkere og flyktninger

5. Tilknytningskrav for familiegjenforening- Frp mener det bør gjøres unntak fra retten til familieinnvandring med en referanseperson som har fått beskyttelse i Norge, dersom referansepersonen ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse og familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som partene samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

6. Øke midlertidig oppholdstillatelse fra tre til fem år

7. Ingen automatisk rett til innreise for asylsøkere

8. Mulighet til å vvise asylsøkere på grensen

9. Gjeninnføring av instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

I tillegg ønsker Frp at Stortinget skal pålegge regjeringen:

10. Stoppe realitetsbehandling av asylsøkere som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land hvor de ikke var forfulgt.