FORVENTER STØTTE: Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, forventer at Høyre vil støtte Frps forslag.
FORVENTER STØTTE: Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, forventer at Høyre vil støtte Frps forslag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

frykter ny flyktningstrøm:

Frp med ti hastetiltak for å «forberede Norge»

Fremskrittspartiet vil fremme ti forslag i Stortinget for å unngå en ny asyl- og flyktningsstrøm til Norge. Frp forventer støtte fra Høyre - og Høyre er positive.

Frp frykter at Norge kan rammes av en ny flyktningsstrøm etter at Tyrkia ikke lenger vil stanse flyktninger som vil til Europa.

Frp-leder Siv Jensen ba regjeringen i forrige uke om å stenge grensen for nye flyktninger, begrense retten til familiegjenforening og la være å behandle asylsøknader for flyktninger som har reist gjennom et trygt land.

Tirsdag fremmer Fremskrittspartiet ti forslag i Stortinget.

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

– Hva er det som gjør at du mener Norge ikke er klare slik regelverket er i dag?

– Noen av bestemmelsene vi innførte i 2015 gang er fjernet, til tross for at Høyre og Frp ønsket å opprettholde det i 2017. Det gjelder blant annet muligheten for å instruere Utlendingsnemnda. Vi mener det er helt nødvendig å få på plass den bestemmelsen slik at vi kan lage instrukser og sørge for at vi ikke behandler asylsøknader fra mennesker som har hatt opphold i andre land som Tyrkia, sier Listhaug.

Frp vil at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal instrueres til å ikke realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land der de ikke var forfulgt.

Forventer støtte fra Høyre

Ni av de ti forslag har Frp og Høyre tidligere har foreslått sammen, da de to partiene satt alene sammen i regjering.

– Høyre må nå sette foten ned i regjering, og sette Norges interesser først. Vi har ikke råd til at Venstre og KrF skal diktere landets asylpolitikk, sier Listhaug.

Her er de ni forslagene Høyre og Frp tidligere har vært enige om:

1. Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere.

2. Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårig asylsøkere.
- Frp vil bare gi enslige mindreårige midlertidig opphold uten rett på familiegjenforening.

3. Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening

4. Regler om underholdskrav må også omfatte asylsøkere og flyktninger

5. Tilknytningskrav for familiegjenforening
- Frp mener det bør gjøres unntak fra retten til familieinnvandring med en referanseperson som har fått beskyttelse i Norge, dersom referansepersonen ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse og familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som partene samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

6. Øke midlertidig oppholdstillatelse fra tre til fem år

7. Ingen automatisk rett til innreise for asylsøkere

8. Mulighet til å vvise asylsøkere på grensen

9. Gjeninnføring av instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

I tillegg ønsker Frp at Stortinget skal pålegge regjeringen:

10. Stoppe realitetsbehandling av asylsøkere som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land hvor de ikke var forfulgt.

Erna Solberg sa i en tale til Høyres sentralstyre søndag at Norge er forberedt på en ny migrasjonsstrøm.

Solberg varslet også at regjeringen vil videreføre den såkalte «Russland-instruksen», som gjør det enklere å nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra utlendinger som har oppholdt seg i trygge tredjeland.

– Forundret hvis Høyre har snudd

Listhaug mener det kan tyde på at Høyre har snudd.

– I 2017 mente Høyre, sammen med Frp, at vi burde ha hjemmelen til å instruere Utlendingsnemnda. Jeg er forundret hvis de har snudd på det, for jeg mener det er en vesentlig faktor for å følge opp regelverket vi har på en effektiv måte og gi instrukser for hvilken forståelse man skal legge til grunn.

– Høyre har sagt de skal videreføre «Russland-instruksen». Bør ikke det holde?

– Det gjelder først og fremst oppe på Storskog og de som kommer via Russland, men de aller fleste kommer andre steder. Derfor må vi bruke muligheten vi har til at de som har oppholdt seg til land de er trygge ikke skal få søknaden behandlet i Norge.

Listhaug sier hun forventer støtte fra Høyre.

Høyre: – Positivt!

– Dette er kjent politikk for Høyre, og Høyre har ikke noe grunn til å endre mening i disse forslagene, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik.

Han sier hans parti mener det samme som sist spørsmålene ble behandlet.

– Det eneste nye er å stoppe realitetsbehandling, og Høyres erfaring er at det er positiv å ha en slik åpning. Jeg mener det godt kan være permanent slik Frp foreslår, men dette har vi ennå ikke diskutert i Høyre, sier Trellevik.

Han understreker at han uttaler seg på vegne av Høyre, og at han ikke vet hva regjeringen mener.

– Når dette kommer til Stortinget til behandling, må vi sette oss ned og jobbe oss gjennom punktene med KrF og Venstre. Min forventning er at det er flere ting i tipunktslista som er verdt å se på igjen, og jeg håper KrF og Venstre er innstilt på det.