27 kilo heroin stanset på vei inn i norge:

Slik skjulte de narkotikaen

Norgeshistoriens største narkotikabeslag i en personbil ble starten på «Operasjon Midtsommer».

Midt i ferietrafikken 24. juli 2019 rullet en mørkegrå Hyundai inn i grønn sone på Svinesund. Den 28 år gamle mannen bak rattet sa han skulle tilbringe tre dager på ferie Norge, da tolleren bestemte seg for å ta en ekstra sjekk.

SKJULT: I dette hemmelige rommet lå 28 kilo narkotika. FOTO: TV 2
SKJULT: I dette hemmelige rommet lå 28 kilo narkotika. FOTO: TV 2

– Det var noe med magefølelsen til denne tjenestemannen som gjorde at han ville ettergå mannens historie og undersøke bilen nærmere, sier Wenche Fredriksen, seksjonsjef på Svinesund tollstasjon.

Røntgenbildene fra tollerens skanner viste at store mengder narkotika lå skjult i bilen, men det var vanskelig å få åpnet skjulestedet.

– Aldri sett noe lignende

Tollerne måtte til slutt få hjelp av kureren selv, og det var en komplisert manøver å få åpnet skjulestedet i hjulbrønnen.

– Bilen må startes, man må holde inne bremsen, sette bilen revers og trykke på knappen for varme i bakluken. Først da vil skjulestedet bli synlig, sier Kenneth Wilberg, leder av Etterforskningseksjonen organisert kriminalitet ved Oslo Politidistrikt.

Se video av det hemmelige rommet øverst i saken.

Verken politisjefen eller sjefen på Svinesund tollstasjon har sett noe lignende.

JOBBER SAMMEN: Etterforskningseksjonen for Organisert kriminalitet samarbeider med både tolletaten og tysk politi i denne saken. FOTO: TV 2
JOBBER SAMMEN: Etterforskningseksjonen for Organisert kriminalitet samarbeider med både tolletaten og tysk politi i denne saken. FOTO: TV 2

– Aldri. Det er første gang vi har sett noe slikt, og det sier noe om hvor kreative de er og hvor mye jobb de legger i å få fraktet narkotika over grensen, sier Fredriksen.

– Et av norgeshistoriens største beslag

I bilen lå det ett kilo kokain og 27 kilo heroin. Det er et av norgeshistoriens største narkotikabeslag. Sjåføren ble pågrepet og det samme ble en mottaker i Oslo.

– Med tanke på at det totale beslaget av heroin i Norge i 2019 var på 83 kilo, så snakker vi om et beslag som alene utgjør cirka 32 prosent av den totale mengden. Det er med andre ord et stort beslag, sier Wilberg.

GROV KRIMINALITET: Ifølge politiadvokat Kathrine Wold Kristoff har denne type kriminalitet i utgangspunktet en strafferamme mellom 3 til 15 år. FOTO: TV 2
GROV KRIMINALITET: Ifølge politiadvokat Kathrine Wold Kristoff har denne type kriminalitet i utgangspunktet en strafferamme mellom 3 til 15 år. FOTO: TV 2

Ifølge politiadvokat Kathrine Wold Wold Kristoff er det viktig å få stanset denne type kriminalitet.

– Her er det snakk om alvorlig, organisert narkotikakriminalitet som gir mulighet for stor profitt også inn i de kriminelle miljøene og gjengene i Norge, sier Kathrine Wold Kristoff.

Hun forteller at strafferammen i kan være opp mot 15 år.

– I utgangpunktet er strafferammen for grov narkotika kriminalitet med betydelig mengde 3 til 15 år i fengsel. Det finnes også en mulighet for 21 år dersom det i tillegg foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, noe som er forbeholdt de store bakmennene.

– Kan det bli tilfelle i denne saken?

– Det er det for tidlig å si noe om når etterforskningen fremdeles er pågående.

«Operasjon midtsommer»

Etterforskningseksjonen for organisert kriminalitet har jobbet med «Operasjon midtsommer» siden i fjor. Saken skulle vise seg å være langt mer enn en enkelt smuglerhendelse på Svinesund.

Denne saken har nemlig vært med på å rulle opp et albansk narkotikanettverk i Tyskland, som har operert flere steder i Europa.

– Vi har avdekket at de har stått for innførsel til Norge, og det er også gjennom etterforskning avdekket at de har distribuert narkotika i Tyskland og til andre land i Europa. Denne bilen som det er snakk om i vår sak, er for eksempel knyttet til flere steder i Europa, sier politisjefen.

I arbeidet med saken har tysk politi har vært på besøk i Norge, og norske tjenestemenn har vært i Tyskland.

En god del av samarbeidet har også skjedd i Haag, der Eurojust holder til. Eurojust er et organ hvor EU-landenes påtalemyndigheter samarbeider om nettopp slike saker. Hilde Stoltenberg er Norges kvinne i organisasjonen.

– Siden både Tyskland og Norge hadde startet etterforsking i denne saken, ble det blant annet diskutert hvem som skulle etterforske hvem, for å unngå dobbel straffeforfølgning av samme person. Helt konkret ble det også diskutert hvilket konvensjonsgrunnlag som må brukes dersom en straffesak fra for eksempel Tyskland skulle overføres til Norge, eller visa versa, forteller Stoltenberg.

Hun har inntrykk av grenseoverskridende kriminalitet blir stadig mer aktualisert.

– Vi mangler et godt statistikkgrunnlag for å svare på dette. Inntrykket er imidlertid klart; det er en økning. Man trenger ikke lenger reise fysisk, men kan begå alvorlig grenseoverskridende kriminalitet via internett. Vi har en jevn økning med saker, stadig flere koordineringsmøter og stadig flere felles etterforskingsteam, fortsetter hun.

Wilberg bekrefter at hans seksjon også jobber mye med grenseoverskridende saker.

– Min klient fikk sjokk

Begge mennene er siktet for grov narkotikaovertredelse og sitter i varetekt med brev- og besøkskontroll. Forsvareren til albaneren i 30-årene som skulle motta narkotikaen i Norge, forteller at mannen erkjenner delvis straffeskyld.

FIKK SJOKK: Ifølge sin forsvarer, Øyvind Bratlien, fikk mannen i 30-årene sjokk da han fikk vite om bakmennene i Tyskland. FOTO: TV 2
FIKK SJOKK: Ifølge sin forsvarer, Øyvind Bratlien, fikk mannen i 30-årene sjokk da han fikk vite om bakmennene i Tyskland. FOTO: TV 2
BLE TVUNGET: Forsvarer Matthias Wilding sier sjåføren av bilen ble tvunget til å frakte narkotikaen. FOTO:Pprivat
BLE TVUNGET: Forsvarer Matthias Wilding sier sjåføren av bilen ble tvunget til å frakte narkotikaen. FOTO:Pprivat

– Erkjenner han også å ha tilknytning til bakmennene i tyskland?

– Nei, det gjør han ikke. Han fikk sjokk da han hørte hva dette var for noe, sier forsvarer, Øyvind Bratlien.

Forsvareren til kureren sier hans klient erkjenner de faktiske forhold, men at mannen trodde det var marihuana han fraktet.

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev TV 2 at kureren erkjenner straffskyld. Det stemmer ikke, og er nå endret til at han kun erkjenner de faktiske forhold.

Nå ønsker han å samarbeide med politiet.

– Når det gjelder siktelsen så anfører min klient at han ble tvunget av de kriminelle bakmennene til å gjennomføre transporten av narkotikaen til Norge. Han kommer til å påberope seg nødrett, jf. straffeloven § 17, sier forsvarer, Matthias Wilding.

– Profesjonelt preg

Både Tolletaten og politiet er enige om at måten bilen et innrettet på, sier mye om hvem som står bak narkotikainnførselen.

– Vi ser at dette er et profesjonelt preg, både på selve metoden som ble benyttet ved bilen og vet at ingen av de vi har pågrepet her har noen tilknytning til Norge. Dette er folk som har kommet hit for å gjøre en jobb i forbindelse med narkotikainnførsel, og kun derfor, sier Wilberg.

Saken mot mottakeren og kureren vil retteføres i Norge, mens saken mot bakmennene vil retteføres i Tyskland.