AP-TOPP: Eirik Sivertsen mister jobben som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen.
AP-TOPP: Eirik Sivertsen mister jobben som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen. Foto: Gorm Kallestad

Ap-topp mister verv: – Har brutt partiets retningslinjer

Arbeiderpartiet mener at Eirik Sivertsen (Ap) har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Partiet fratar han nå vervet som kommunalpolitisk talsperson.

Det er partisekretær Kjersti Stenseng som har hatt ansvar for å håndtere varlingssaken.

– Vi har håndtert en varslingssak mot stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. Den er vi ferdig med å håndtere, og vi har konkludert med at det var brudd på våre retningslinjer mot seksuell trakassering, sier Stenseng til TV 2.

Sivertsen har vært innvalgt på Stortinget fra Nordland siden 2009. Siden 2015 har han vært andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og dermed fraksjonsleder for Arbeiderpartiet på feltet.

Ap-politikeren blir nå fratatt vervet. Han kommer heller ikke til å ta gjenvalg til Stortinget.

Hendelse i nyere tid

– Hva har han gjort?

– Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på saken. Vi har håndtert denne saken gjennom en grundig prosess i tråd med våre retningslinjer. Så har vi en varsler som ikke har noe interesse av at det blir noe publisitet rundt dette, sier partisekretæren.

– Hvor alvorlig er denne saken?

– Det å bryte våre retningslinjer er alvorlig. Det er alltid alvorlig når noen bryter våre retningslinjer, sier Stenseng.

– Hvor sikre er dere på fakta i saken?

– Vi har håndtert saken i henhold til våre retningslinjer. Vi kommer ikke til å gå noe nærmere inn på sakens innhold, sier Stenseng.

Partisekretæren sier hendelsen er fra nyere tid.

– Når fikk dere inn varselet?

– Vi fikk inn varslet i begynnelsen av desember, sier Stenseng.

Stenseng sier til Avisa Nordland at partiet ikke ville gått ut med dette hvis ikke TV 2 hadde avslørt nyheten.

HAR HÅNDTERT SAKEN: Kjersti Stenseng bekrefter at partiet har konkludert med brudd på partiets retningslinjer.
HAR HÅNDTERT SAKEN: Kjersti Stenseng bekrefter at partiet har konkludert med brudd på partiets retningslinjer. Foto: Pedersen, Terje

Stenseng: – Varsleren ber om fred

Etter det TV 2 erfarer er bakgrunnen for varselet en hendelse som fant sted på en privat adresse i etterkant av et partiarrangement i 2019, og omhandler et ungt, kvinnelig partimedlem på over 18 år.

Stenseng bekrefter at kvinnen er medlem av partiet, men vil ikke kommentere alder.

TV 2 kjenner ikke identiteten til kvinnen, men Arbeiderpartiet sier de har informert henne om TV 2s arbeid med saken. TV 2 har bedt Arbeiderpartiet videreformidle kontakt, uten at vi har fått svar fra kvinnen.

– Jeg vil ikke gi flere detaljer om varsleren. Hun har et innstendig ønske om å være i fred og at saken ikke skal få publisitet.

Stenseng ber pressen respektere kvinnens privatliv.

Stenseng avviser at varselet har blitt en politisak.

– Har Ap oppfordret varsleren til å anmelde?

– Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på sakens innhold og sakens karakter, sier partisekretæren.

Her kan du lese om Aps retningslinjer.

– Jeg er lei meg

Sivertsen selv ønsker ikke å la seg seg intervjue av TV 2, men gir følgende kommentar til saken gjennom Arbeiderpartiets kommunikasjonsavdeling:

«Jeg vil med dette meddele at jeg ikke kommer til å be om renominasjon til Stortinget i 2021. En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse, og det tar jeg til etterretning. Som en konsekvens av dette ba partiet meg om å fratre som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen, og det så jeg som naturlig. Jeg stiller også andre verv til disposisjon. Frem til stortingsvalget i 2021 vil jeg ivareta mine plikter som stortingsrepresentant. Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til representere Nordland Arbeiderparti.

Jeg er lei meg for den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet. Utover dette ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer eller intervjuer.»

– Tar dette til etterretning

Stenseng har behandlet saken sammen med assisterende partisekretær Kristine Kallset.

Partisekretæren ønsker ikke å gi detaljer om sakens innhold.

– Er det snakk om seksuell omgang eller uønsket seksuell oppmerksomhet?

– Det er et brudd på våre retningslinjer. Av hensyn til de berørte vil jeg ikke gå nærmere inn på detaljer i saken, sier Stenseng.

– Hvordan reagerer Sivertsen på deres konklusjon?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning.

– Hva betyr det?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning. Jeg vil ikke si noe mer om reaksjoner eller prosess rundt dette.

– Er han uenig?

– Sivertsen har tatt dette til etterretning.

– Er det ord mot ord?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn i innholdet i saken. Det er en varsler her som har et sterkt ønske om at denne saken ikke skal få noe mer publisitet, sier partisekretæren.

– Har hendelsen skjedd i forbindelse med mye alkohol?

– Jeg vil ikke gi flere detaljer om hendelsen, sier Stenseng.

Arbeiderpartiet mottok et tjuetalls varsler da metoo-bølgen traff politikken i slutten av 2017. Siden den gangen har partiet vedtatt nye og skjerpede retningslinjer mot seksuell trakassering.