Typisk eksempel på irriterende parkeringsskade. Foto: istock
Typisk eksempel på irriterende parkeringsskade. Foto: istock

Mobilen får skylden for veldig mange skader

Uoppmerksomme førere gjør feil bak rattet.

Noe av det mest irriterende som finnes er å komme tilbake til parkeringsplassen på kjøpesenteret, og oppdage at bilen har fått en bulk i en dør eller en stygg ripe langs siden. Nesten uten unntak har ikke den som påførte skaden lagt igjen noen lapp med navn og nummer, så fortsettelsen blir som regel en runde med forsikringsselskapet og kaskodekningen.

Veldig frustrerende, men faktisk skjer det mer enn 50.000 slike småskader på parkeringsplasser og i trange parkeringshus hvert eneste år.

– Av det store antallet skader hvor to biler har kollidert, utgjør parkert kjøretøy og rygging om lag 1/4 hver. Tallene har holdt seg stabile de siste fem årene, til tross for at stadig flere biler har både sensorer og kameraer som hjelper føreren, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i forsikringsselskapet Fremtind.

Uoppmerksomhet

Fremtind har nå i flere år tilbudt sin «smart bilforsikring» som har vært omtalt her på Broom tidligere. Dette er en forsikring hvor brukerne i utgangspunktet ble belønnet hvis de kjørte med god flyt.

Selskapet har nå samlet detaljert informasjon om mer enn 330 millioner kjørte kilometer – det er mer enn åtte ganger rundt jorda ved ekvator.

– Det vi ser er at til tross for at de aller fleste kjører med god flyt, er det mange uhell som kan knyttes til uoppmerksomhet, eksempelvis påkjørsel bakfra, rygging og påkjørsel av parkerte biler, fastslår Skovly.

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

– Våre tall viser at de som bruker mobil aktivt under kjøring er mindre forberedt når en uforutsett situasjon oppstår, sier Svein Skovly i Fremtind. Foto: Fremtind
– Våre tall viser at de som bruker mobil aktivt under kjøring er mindre forberedt når en uforutsett situasjon oppstår, sier Svein Skovly i Fremtind. Foto: Fremtind

Førerfeil

– Kongstanken med smarte og bruksbaserte forsikringer er å ta i bruk ny teknologi, og lage forsikringstjenester basert på folks behov og atferd. På den måten kan vi hjelpe folk til å ta trygge valg i hverdagen og i trafikken, noe vi er sikre på vil få ned antall ulykker på sikt, sier han.

– Har dette gitt ønskede resultater?

– Vi så at den opprinnelige løsningen med å fokusere på kjøring med flyt ikke hadde den skadereduserende effekten vi hadde ventet. Dermed var det tilbake til tegnebrettet for å se nærmere på hva som forårsaker skader. Vi så at svaret i stor grad var førerfeil, enten forårsaket av fart eller av uoppmerksomhet, eller av begge deler.

Bryter fartsgrensene oftere

– I den nye løsningen tilføyde vi derfor to viktige fokusområder – mobilbruk og kjøring i lovlig fart. Dette følger naturlig av at vi lenge har satt fokus på temaet uoppmerksomhet og distraksjon, og jobber aktivt med løsninger for å redusere dette problemet. En av utfordringene vi må finne gode løsninger på, er hvordan vi kan unngå at bruk av mobilen fører til mer uoppmerksomhet, slik vi ser at det gjør.

– På hvilken måte?

– For det første snakker vi om aktivt bruk av mobilen under kjøring, for eksempel med tasting eller med håndholdt mobil på øret. Våre tall viser tydelig at de som bruker mobil under kjøring, har dårligere flyt i kjøringen, bryter fartsgrensene oftere og er mindre forberedt når de møter en uforutsett situasjon.

– Helt hinsides at det skal være så dyrt på verkstedet

Mye av mobilbruken bak rattet skjer i lave hastigheter, typisk i bytrafikk eller ved parkering. Foto: Scanpix.
Mye av mobilbruken bak rattet skjer i lave hastigheter, typisk i bytrafikk eller ved parkering. Foto: Scanpix.

Belønning

– Og ikke minst ser vi at 20 prosent av all aktiv mobilbruk under kjøring skjer i svært lave hastigheter, noe som veldig ofte vil være i parkeringssituasjoner. Vi regner med at dette er en viktig medvirkende årsak til mange av de uønskede parkeringsskadene som skjer hvert eneste år, sier Svein Skovly.

– Hva gjør dere konkret for å skape en forandring her?

– For det første velger vi en positiv tilnærming i stedet for å true med straff. Med appen Smartbil kan vi avlese aktiv mobilbruk direkte, og dermed også belønne dem som er flinke til å unngå dette. Etter en viss tids kjøring uten å bruke mobil, kan for eksempel en bilfører hente seg en kopp kaffe og en bolle hos Narvesen som belønning. Og dette er avansert teknologi, som for eksempel forstår om brukeren sitter som passasjer eller faktisk kjører bilen. Så det nytter ikke å jukse til seg kaffen, smiler Skovly.

– Ville ikke premierabatt vært en mer nærliggende form for belønning?

– Vi prøvde det i utgangspunktet, men det viste seg at det fungerte dårlig. Det gikk rett og slett for lang tid mellom at man var «flink» og til belønningen kom, slutter han.

Bruker du mobilen? Det kan koste deg førerkortet

Video: Dette kommer ikke instruktøren til å like