Mange bruker mobilen også når de kjører fort, det kan være en kilde til veldig mange farlige situasjoner.
Mange bruker mobilen også når de kjører fort, det kan være en kilde til veldig mange farlige situasjoner.

Så mye ulovlig mobilbruk skjer i høye hastigheter

Da er det ekstra farlig å være uoppmerksom.

For få år siden lanserte forsikringsselskapet Fremtind det selskapet kaller smart bilforsikring. En liten ekstra boks i bilen sendte kontinuerlig informasjon til selskapet om kjøringen. Ved å premiere kjøring med god flyt, ønsket man å stimulere til økt trafikksikkerhet og færre ulykker og skader.

Erfaringene med systemet er så langt gode, forteller Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind.

Selskapet er eid av SpareBank 1 og DNB, og er i dag en av landets største aktører på bilforsikring.

Stadig flere av kundene har ønsket å ha muligheten til premiering for skadefri kjøring, og hittil har personbiler med Smart bilforsikring tilbakelagt mer enn 330 millioner kilometer!

Uoppmerksomhet

– Da vi startet med Smart bilforsikring, valgte vi en løsning som fokuserte på kjøring med god flyt. Vi så imidlertid at dette ikke hadde den skadereduserende effekten vi hadde ventet.

– Det førte til at vi måtte se nærmere på hva som faktisk forårsaker skader i trafikken. Vi fant at en vesentlig årsak var førerfeil – enten forårsaket av høy fart eller uoppmerksomhet, eller en kombinasjon av disse faktorene, sier Svein Skovly til Broom.

– I Norge har vi den sikreste trafikken i verden, med under halvparten antall drepte pr. 100.000 innbyggere i forhold til Europa for øvrig. Ser vi på andre verdensdeler, er forskjellen til dels enda større. Det er likevel viktig at vi ikke ser oss blinde på statistikk. For dem det angår er hver eneste alvorlige hendelse i trafikken en tragedie, så det handler om fortsatt innsats for å redusere ulykkestallene ytterligere, sier han, og legger til at det er gjort en del justeringer for å gjøre løsningen mer treffsikker.

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 10.000 kroner

Når hastigheten er høy, blir det naturligvis ekstra viktig å ha fullt fokus på å kjøre bilen, ikke andre ting. . Foto: Scanpix
Når hastigheten er høy, blir det naturligvis ekstra viktig å ha fullt fokus på å kjøre bilen, ikke andre ting. . Foto: Scanpix

Mer uforberedt

– I den nye løsningen er det tilføyd to viktige temaer i tillegg til kjøring med flyt. Dette handler om fokus på mobilbruk og på kjøring i lovlig fart. Over noe tid nå har vi fått frem tall som tydelig viser hvor skummelt det kan være å bruke håndholdt mobiltelefon aktivt mens man kjører. Med aktivt mener vi for eksempel fysisk tasting på mobilen.

– Hva viser tallene?

– For å si det sånn: Etter å ha sett hva som skjer med kjøringen når man bruker mobilen aktivt, er det helt uaktuelt for meg å røre mobilen bak rattet, sier han.

– Det vi ser, er at de som bruker mobil under kjøring har litt dårligere flyt i kjøringen enn andre. De bryter også fartsgrensene litt mer enn andre, men det som er verst, er at vi ser at de kommer mye mer uforberedt inn i kritiske situasjoner som måtte oppstå. De bare kjører som før, senker ikke farten – og ramler opp i den ene situasjonen etter den andre uten å være forberedt.

Svarte på telefonen – da fikk han trøbbel med forsikringsselskapet

– De som bruker mobil aktivt under kjøring, har dårligere flyt i kjøringen og bryter fartsgrensene mer enn andre, sier Svein Skovly i Fremtind. Foto: Fremtind
– De som bruker mobil aktivt under kjøring, har dårligere flyt i kjøringen og bryter fartsgrensene mer enn andre, sier Svein Skovly i Fremtind. Foto: Fremtind

Kjører ikke like bra

– Vår subjektive oppfatning er at en stor andel av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus fra sjåførene, og vi finner også støtte for det i dataene vi samler. Dette til tross for at nyere biler har en rekke sikkerhetssystemer som bør avverge slike skader. Vi ser at folk har flere skader enn tidligere, altså at skadefrekvensen øker. Det fremstår rett og slett som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at de velger å ta større risiko.

– «Alle» sier jo at de kjører like bra uansett om de bruker mobilen?

– Dette stemmer ikke. Noen kan nok mene det, men vi ser at når det skjer noe, er de ikke forberedt på situasjonen som oppstår. Dette er rett og slett effekten av aktiv mobilbruk, og vi er ganske sikre på at vi vil se mye av det samme også med de store touch-skjermene som det blir stadig flere av, sier Skovly videre.

Ekspert advarer: Skjermene kan være livsfarlige

Bruk håndholdt mobiltelefon bak rattet har vært forbudt lenge, likevel gjør mange dette. Foto: Scanpix.
Bruk håndholdt mobiltelefon bak rattet har vært forbudt lenge, likevel gjør mange dette. Foto: Scanpix.

20 prosent over 80 km/t

– Når en bil kjører med 80 kilometer i timen, tilbakelegger den i løpet av et sekund litt over 22 meter. Mye uforutsett kan skje mens vi kjører – dyr kan komme ut i kjørebanen, bilen foran kan plutselig bråbremse, syklisten på veiskulderen kan vingle litt ekstra. Da kan ulykken fort være ute for den bilføreren som ikke er fullt fokusert på nettopp å kjøre bil.

– Marginene er små, og vi opplever det som tankevekkende at så mye som 20 prosent av all aktiv mobilbruk under kjøring skjer i hastigheter over 80 km/t, sier Skovly.

– Hva gjør dere for å få ned mobilbruken?

– I Fremtind har vi hentet inn en atferdspsykolog med spesiell kompetanse på endring av atferd til å hjelpe oss. Vår tilnærming til dette er å finne positive grep for å endre atferd – ikke å true med straff. Derfor eksperimenterer vi med ulike former for belønning.

Nå koster det både bot og prikker - likevel blir flere tatt

Video: Dette er den hotteste elbilen i Norge akkurat nå