EMD-dommene:

– Norge må beklage når barn brytes opp på sviktende grunnlag

Barnevernadvokat Rikke Arnesen og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) kritiserer Norge for ikke å si unnskyld til familier og barn som har fått sine menneskeretter krenket i barnevernsaker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Arrogant og uforståelig. Det er ord den profilerte advokaten og Ap-politikeren bruker på barneminister Kjell Ingolf Ropstads håndtering av dommene mot Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Frykt for søksmål?

Mandag fortalte TV 2 at han ikke vil gi noen unnskyldning til foreldre og barn i de fire siste barnevernsakene der Norge er dømt for brudd på menneskerettene. Det tiltross for at regjeringen har besluttet og ikke anke.

Han vil heller ikke svare på hvorfor Norge ikke vil beklage. Frykt for mange erstatningssøksmål er en mulighet.

– Dette har vi ikke fått noe svar på. Men det er jo slik at en beklagelse vil kunne styrke saken for familier som vurderer å gå til erstatningssøksmål på grunn av feil begått av barnevernet, sier advokat Rikke Arnesen.

Reagerer sterkt

Hun viser til at noe av det første vi lærer våre barn er viktigheten av en skikkelig unnskyldning når man har gjort noe dumt.

Ap-politikeren, Kari Henriksen kritiserer barneminissteren,
Ap-politikeren, Kari Henriksen kritiserer barneminissteren, Foto: Terje Pedersen

– Her er det snakk om at familier har blitt brutt opp på sviktende grunnlag, det mest inngripende en stat kan gjøre mot sine borgere. Det er uforståelig at staten ikke evner noe så elementært som å si unnskyld, sier hun.

Også Kari Henriksen reagerer. Hun er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Det er arrogant av en statsråd med ansvar for barn og familier i den mest vanskelige situasjon noen kan være i, og ikke ville beklage.

At barn blir fratatt sine foreldre og foreldre sitt barn er traumatisk. Når det skjer feil i en så alvorlig myndighetsutøvelse fra Statens side er det på sin plass med en beklagelse, sier hun.

– Forstår ikke alvoret

Rikke Arnesen, som selv har saker som skal opp i Strasbourg, mener staten ikke har tatt innover seg alvorsgraden i hva Norge er domfelt for.

Her er advokat Rikke Arnesen i Strasbourg for å følge domsoppleseningen i Lobben-saken
Her er advokat Rikke Arnesen i Strasbourg for å følge domsoppleseningen i Lobben-saken

– Dette fremgår også klart av tilsvarene i de øvrige EMD sakene. Til sammenlikning så hadde jeg nylig en sak hvor en gutt ble tilbakeført. Under et møte med kommunen ba barnevernsleder uoppfordret om unnskyldning for den urett som var begått. For familien var dette avgjørende for deres syn på barnevernet, muligheter for samarbeid ved behov og ikke minst for dette barnet var det viktig, sier Rikke Arnesen.

Slik svarte Ropstad

Her er spørsmålene TV 2 stilte Ropstad:

– Vil barneministeren nå beklage menneskerettsbruddene barna og foreldrene har blitt utsatt for i de fire sakene? Og om det ikke er aktuelt. Hvorfor ikke?

Og her er svaret vi fikk:

– Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at dette er krevende prosesser å stå i som foreldre. I tråd med dommen vil de biologiske foreldrene som har vært involvert i disse sakene få utbetalt erstatning.

– Barnevernssaker innebærer alltid vanskelig vurderinger der motstående hensyn ofte gjør seg gjeldende. Jeg er derfor opptatt av å ta lærdom av disse sakene for å gjøre det norske barnevernet enda bedre for barna og foreldrene deres, skriver Ropstad.

Han svarer ikke på om Norge vil beklage.