DØDE: Wilhelm Wilhelmsen døde sist lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
DØDE: Wilhelm Wilhelmsen døde sist lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Wilhem Wilhelmsen tok sitt eget liv

I nekrologen hans venn Christen Sveaas har skrevet, kommer det frem at skipsrederen tok sitt eget liv.

I forståelse med Wilhem Wilhelmsens familie, har hans gode venn gjennom mange år, Christen Sveaas, skrevet en nekrolog publisert i Aftenposten.

«Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen gikk plutselig bort 22. februar. Han tok sitt eget liv,» skriver Sveaas.

Wilhelmsen ble 82 år gammel.

Fjerde generasjon

«Wilhelm var varm, omtenksom, beskjeden og nøysom, og han gjorde forretningene med grundighet, langsiktighet, redelighet og integritet. Han var også dyktig til å finne og utvikle medarbeidere. Wilhelm ble utnevnt til Ridder av første klasse av St. Olavs Orden,» skriver vennen videre.

Wilhelmsen var fjerdegenerasjons eier av familiebedriften Wilh. Wilhelmsen.

Bråk i familien

Han var del av bedriften fra ung alder av og ble styreleder i Wilhelmsen-gruppen i 1992. Med unntak av en kort periode som administrerende direktør har han vært styreleder helt fram til 2010. Han var aktiv i selskapet fram til dagen han døde.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

«Det har vært mange urettmessige angrep på hans integritet den siste tiden. Jeg beundrer og har stor respekt for Wilhelm og hans liv og virke og arbeid for storfamilien. Dette deles av alle som kjente Wilhelm, og av de mange tusen ansatte. Uten Wilhelm, intet Wilh. Wilhelmsen-konsern,» skriver Sveaas i nekrologen.

Wilhelmsen etterlater seg kona Ninni, tre barn og åtte barnebarn.