FRYKTER IKKE KONSEKVENSER: Bildene fra en isolatpost for smittefarlige pasienter ved Oslo universitetssykehus er egnet til å skape frykt, også blant økonomer og investorer. Økonomiprofessor mener derimot at koronaviruset vil få en begrenset negativ effekt på norsk økonomi.
FRYKTER IKKE KONSEKVENSER: Bildene fra en isolatpost for smittefarlige pasienter ved Oslo universitetssykehus er egnet til å skape frykt, også blant økonomer og investorer. Økonomiprofessor mener derimot at koronaviruset vil få en begrenset negativ effekt på norsk økonomi. Foto: Aage Aune / TV 2

professor demper koronafrykten:

– Vil i begrenset grad ramme norsk økonomi

Kronaviruset sprer seg og tallene på Oslo Børs er blodrøde. NHH-professor demper frykten og mener et koronautbrudd i Norge vil få en begrenset effekt på norsk økonomi.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt som en stein torsdag ettermiddag. Nedgang på 4,8 prosent gjør at flere investorene skjelver i buksene. Mange frykter at koronasmitten for alvor skal slå hardt inn i norsk økonomi.

– Som økonom tror jeg at den direkte effekten av at korona-viruset, som nå er kommet til Norge, vil være begrenset, sier professor Øivind Anti Nilsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til TV 2.

Han mener at når Oslo Børs faller mer enn 4 prosent på en dag, så er det mer et uttrykk for den usikkerheten som råder med tanke på norsk økonomi generelt.

Nilsen ønsker å dempe det han oppfatter som en overdreven frykt for selve koronaviruset.

– Vil ikke skade økonomien

Dersom vi får en worst-case situasjon i Norge, kan en stor del av befolkningen bli smittet og mange vil holde seg hjemme fra jobb. Dette vil også skape press på helsevesenet.

– Hvor kraftig kan koronaviruset slå inn i norsk økonomi?

– At barnehager og skoler kanskje vil stenge og at foreldre da måtte være hjemme, vil selvfølgelig gjøre det litt vanskeligere. Men tross alt er det mange som har mulighet til å gjøre store deler av arbeidsoppgavene sine fra et hjemmekontor. Det er derfor lite trolig at det faktum at korona nå er påvist i Norge vil skade økonomien i sterk grad, sier Nilsen.

Asia-effekt

Han tilføyer at den internasjonale usikkerheten derimot slå direkte inn på enkelte næringer.

– Hvilke bransjer vil merke en koronaeffekt?

– Turistnæringen og luftfart vil merke dette med en gang. Den lavere aktiviteten i Asia, som også ser ut å smitte over på andre økonomier, vil legge en demper på oljenæringen og andre næringer som er eksponert i Asia. Vi så blant annet at Jotun så seg nødt til å stenge produksjonen i Asia for en kort periode, sier Nilsen.

– Investorer trekker seg ut av selskaper. Er det koronaeffekten vi ser når Norwegian-aksjene eksempelvis faller med kraftig på børs?

– Forhold knyttet til Norwegian skal jeg være forsiktig med å relatere direkte til koronaviruset. Det har jo vært usikkerhet til denne aksjen over lang tid, lenge før viruset slo til. Men man kan i hvert fall si at korona ikke hjelper Norwegian i denne omgang, sier Nilsen.

NHH-professoren peker på at koronaviruset øker usikkerheten og demper den økonomiske aktiviteten, spesielt i de asiatiske markedene. Dette påvirker igjen etterspørselen etter olje på verdensmarkedet, som igjen påvirker etterspørselen etter norsk olje.

– Den norske kronen er veldig knyttet til prisen på olje. Samtidig vil internasjonale investorer søke trygge havner når usikkerheten øker. Dermed vil de søke selge seg ut av norske kroner og heller gå inn i de store valutaene, USD, Japanske Yen, Britiske Pund eller Euro. Noen investerer i gull.

Gullprisene til værs

– Vi ser prisen på gull har steget veldig sterk i det siste. Dermed medfører usikkerheten som følge av korona-viruset at den norske kronen blir rammet direkte gjennom lavere etterspørsel etter olje, og samtidig flykt fra den norske kronen, sier Nilsen.

NHH-professoren peker på at en kan tenke seg at en svekket norsk valuta ville vært gunstig for den norske turistnæringen.

– Dette så vi blant annet tilbake i 2014 når oljeprisen ble halvert. Dette gjorde at Norge ble mye billigere å feriere i og dermed økte etterspørselen rettet mot den norske turistnæringen.

Ingen drahjelp

Denne gangen får ikke turistnæringen drahjelp fra den svekkede kronen, ifølge Nilsen.

– Tvert om. Vi leser nå at flyvninger og hotellbookinger blir kansellert. Og dette kommer til å vare langt inn i sommersesongen. Videre vil en svekket norsk krone gjøre at importerte varer blir dyrere. Dermed vil vi også kunne se at den samlede prisstigningen vil øke som følge av usikkerheten. Samtidig kan norske eksportører ha fordeler av den svekkede kronen, dersom etterspørselen etter varene deres ikke blir rammet direkte.

Nilsen peker på at den norske økonomien har gjort seg mer og mer avhengig av oljeinntektene. Og når det blir et større og sterkere fokus på det grønne skiftet, og at Norge er så oljeavhengig, begynner mange å lure på hvordan Norge skal klare overgangen.

– Vi har tidligere vært stolte over at vi har en høy arbeidsdeltagelse i Norge. Men de siste par årene er ikke Norge lenger blant de beste når det gjelder sysselsetting. Så kanskje blir strukturelle endringer mer og mer påkrevende, endringer som kan være vanskelig å får politisk gjennomslag for.