PLAGET: Disse naboene i ei grend i Rauma har blitt utsdatt for krekelser i 20 år.
PLAGET: Disse naboene i ei grend i Rauma har blitt utsdatt for krekelser i 20 år. Foto: Arne Rovick/TV 2

ekspert-debatt om nabobråket i rauma:

– Ny lov kan gjøre det lettere å gripe inn

ÅLESUND (TV 2): Jusprofessor Bjørn Henning Østenstad er rykende uenig i påstandene om svakhetene i forslaget til ny tvangsbegrensningslov.

Tidligere denne uka gikk kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune kraftig ut mot forslaget til ny tvangsbegrensningslov.

– Den hører hjemme i søppelbøtta. Vi har vært tydelige på at hvis lovforslaget vedtas i sin nåværende form, vil de være ødeleggende for pasienten, nærmeste pårørende, helsetjenesten og ikke minst samfunnet forøvrig, sa Innerdal til TV 2.

Jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved det juridiske fakultet i Bergen har ledet utvalget som har foreslått den nye lovfen. Han mener Innerdal er på ville veier.

– Innerdal må lov til å kritisere forslaget, men det blir misvisende når det kobles til saken i Rauma, sier Østenstad.

Her har flere naboer blitt plaget og krenket i 20 år av en mann som ikke er til å stoppe, og som naboene mener faller mellom to stoler i lovverket.

– Den nye loven vil heve terskelen for tvang. Det vil føre til at pasienter som selv er i tvil om å forstå behandlingsbehovet i større grad vil takke nei og reservere seg mot den type behandling. Det vil resultere at de i perioder vil værer sykere enn de var før, mener Cato Innerdal.

Diagnosenøytral

Østenstad mener at forslaget til ny lov nettopp kan bidra til å gripe inn den type saker som TV 2 har satt på dagsorden.

UTVALGSLEDER: Jusprofessor Bjørn Henning Østenstad.
UTVALGSLEDER: Jusprofessor Bjørn Henning Østenstad.

– Dersom det er aktuelt å yte hjelp av hensyn til personen selv, vil lovforslaget faktisk kunne gjøre det enklere å gripe inn i den type situasjoner som TV2 belyser. Dette ved at reglene gjøres diagnosenøytrale og knyttes til om personen har sterkt behov for den hjelp helsetjenesten kan tilby, forklarer Østenstad og legger til

– Dagens regler om tvang ved fare for andre blir foreslått videreført av utvalget. Utredningen omhandler i liten grad denne problemstillingen.

I lovforslaget er det foreslått å klargjøre hvordan beslutningskompetanse (i dag «samtykkekompetanse») skal vurderes.

– Dersom konsekvensene av å nekte helsehjelp er alvorlige, så skal det stilles strengere krav for å få bestemme selv. Det gjelder også der man utgjør en fare for andre, fysisk eller psykisk. I dag praktiseres ikke reglene slik, i mange tilfeller. Dermed er det faktisk mulig at utkastet til ny Tvangsbegrensningslov kan være en del av løsningen på den type problemstilling TV 2 belyser, mener Østenstad.

Se debatten på Nyhetskanalen her: