Varsler forbud mot spillreklame på tv

Medietilsynet får i oppgave å stanse tv-sendinger rettet mot norske forbrukere som inneholder ulovlig reklame for utenlandske pengespillselskap.

Det er allerede forbudt å markedsføre pengespill for andre enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i Norge. Kanaler som sender fra utlandet til det norske markedet har omgått forbudet. Nå foreslår regjeringen å stanse distribusjonen av kanaler som sender ulovlig pengespillreklame mot Norge.

– Nå stanser vi muligheten for å sende den type tv-reklame. Det vil være bra for norske forbrukere som ikke ønsker å se den reklamen og for de som har spillavhengighet og familier som rammes av dette, sier kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

Fredag fremmer regjeringen et lovforslag hvor Medietilsynet får i oppgave å stanse distribusjon av kanaler som sender ulovlig pengespillreklame.

– Vi gir Medietilsynet adgang til å pålegge selskapene som eier boksene som vi alle har under tvene våre, Canal Digital, Get eller Rikstv, ved å ta det inn i sine avtalevilkår. Medietilsynet vil kunne gi pålegg om dette og da må de påleggene følges. Det regjeringen nå gjør er å gi mandat til Medietilsynet til å håndheve forbudet som alltid har vært der, sier Raja.

Uenige om lovlighet

Det får TV-gruppen Discovery til å rase.

– Det er farlig å si at en kulturminister er kunnskapsløs, men her er det iallfall mangel på kunnskap. For det første så er ikke denne typen reklame ulovlig, og for det andre ser jeg at Raja kaller dette en omgåelse. EU har prøvd dette med omgåelse, og de har uttalt seg ganske tydelig om at det ikke er omgåelse. Man lager altså et lovforslag for å gjøre noe ulovlig, som i utgangspunktet ikke er det og gjør det på en måte som innebærer at Norge gjør noe ulovlig, ved å bryte sine EØS forpliktelser, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til TV 2.

Forslaget er heller ikke særlig velkomment i Fremskrittspartiet.

– Vår gruppe skal behandle dette, men vi er i utgangspunktet negative. Hvis man vil aggresiv spillreklame til livs, så må man jo gå etter Norsk Tipping, sier Frp-representant og medlem i kulturkomiteen på Stortinget, Himanshu Gulati.

– Vi er i mot at man skal stramme til regelverket mer. Dette er feil bruk av tid og ressurser. Det er veldig spesielt at Venstre nå går inn for noe de egentlig ikke er for, og sikter til Venstres program som sier at de er mot spillmonopol.

Lovforbudet er utformet slik at det også vil gjelde distribusjon på internett.

– Vi lager en regel som gjør det ulovlig for tv-selskapene, men også for internettleverandørene. Teknologien er i dag tilgjengelig for å stanse slik reklame på tv. Det kommer vi til å få til allerede i år. Når det gjelder internett, vet vi at teknologien ikke er moden ennå, men det vil nok komme raskt på plass det også, sier Raja.

Discovery og NENT, som står bak kanaler som TV Norge, Discovery, TV 3 og Viasat, sender i dag fra utlandet og sender dermed reklame for utenlandske bettingselskaper som er forbudt i Norge. Slik reklame sendes særlig i forbindelse med sportssendinger og bidrar til å finansiere rettighetskjøpene.

– De som har sendt ulovlig pengespillreklame har ikke en berettiget forventning om at de skal kunne fortsette å gjøre det i evig tid. Nå setter vi en stopper for dette og håper det vil være billigere å kjøpe rettighetene til sport, slik at man kanskje får se det på andre tv-kanaler også, eller på de samme kanalene uten at man må betale så mye for det, sier Raja.

Mindre norsk innhold

Kommunikasjonsdirektøren i Discovery varsler endringer i tv-tilbudet dersom forslaget blir lov.

– Dette reduserer inntektene våre, og det betyr at vi har mindre penger til å bruke på norsk underholdning, sier Espen Skoland i Discovery, og fortsetter:

– Det vi kan kutte på kort sikt, er norsk innhold, og det er derfor dette er så dramatisk. Det at vi må kutte norsk underholdning går ut over den norske produksjonsbransjen og norsk kulturliv.

Det er redaktøren i Kampanje, Knut Kristian Hauger, enig i.

– For en hardt presset tv-produksjonsbransje er dette dårlig nytt. Dette er jo penger som så langt har gått med til å finansiere norsk innhold og norske underholdnignsprogrammer slik vi kjenner de. På den ene siden Paradise Hotel, og på den andre 71 grader nord. Dette er programmer som nå står i fare for å forsvinne, sier Hauger.

Mulig rettstvist

Abid Raja mener kanalene som i dag sender slik reklame burde valgt å forholde seg til norsk lov, i stedet for å forsøke å omgå lovverket ved å sende fra utlandet.

– Det som er lurt er at man følger lover og regler når man lager budsjett for sin virksomhet. Om man setter seg på utsiden av regelverket, så skal man ikke forvente at myndighetene kommer til å stille opp. Det viktige er at man følger lover og regler, det har ikke alle tv-selskapene gjort. Derfor skal vi nå gi Medietilsynet adgang til å håndheve det forbudet.

Discovery varsler mulige rettslige skritt for å bekjempe den nye eventuelle loven.

– Hva vil Discovery foreta seg her?

– Det er jo eventuelt å se på dette rettslig, sier Espen Skoland i Discovery.

– Er det aktuelt for dere å ta rettslige skritt?

– Vi vil først se på lovforslaget, før vi vurderer hva vi skal gjøre.

Positive til lovforslaget

TV 2 sender fra Norge, og kringkaster dermed ikke reklame for utenlandske spillselskaper. Kanalen er fornøyd med lovforslaget.

– Vi går jo ut fra at kampen om resterende reklamekroner blir tøffere, men er likevel glade for å konkurrere på like vilkår. Vi stiller oss bak det brede flertallet av norske politikere i denne saken, sier organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

Tv-gruppen NENT har tidligere sagt at en slik lov vil svekke mediemangfoldet i Norge, og at dette blir som å gjeninnføre sensur på norske TV-kanaler. Hva tenker TV 2 om det?

– Det har blitt fremstilt som at dette er en form for nytt forbud, men faktum er at politikerne har vedtatt norsk spillpolitikk. Nå sier regjeringen enkelt og greit at alle skal respektere den, og får gjennom dette et verktøy for å håndheve loven sier Willand.