NØKKELSPILLER: Gjennom flere sesonger var Babacar Sarr (39) en toneangivende spiller i Eliteserien, både for Sogndal og Molde.
NØKKELSPILLER: Gjennom flere sesonger var Babacar Sarr (39) en toneangivende spiller i Eliteserien, både for Sogndal og Molde. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Politiet beklager Babacar Sarr-tabbe overfor ung kvinne

Den unge kvinnen er glad for å bli trodd av politiet, men har problemer med å begripe at voldtektstiltalen mot Babacar Sarr (29) må trekkes etter en polititabbe.

– Det er svært beklagelig og vanskelig å forstå hvordan en slik feil kan ha skjedd hos politiet i en så alvorlig straffesak, sier Erle Aas Bjørnstad, bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen i begynnelsen av 20-årene.

Uttalelsen kommer dagen etter at statsadvokat Ingrid Vormeland Salte trakk en voldtektstiltale mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr.

Påtalemyndigheten mente å kunne bevise at 29-åringen har voldtatt den unge kvinnen på et hotellrom i november 2018, får TV 2 opplyst.

Saken ble opprinnelig henlagt av politiet, men etter en klage fra advokat Bjørnstad, omgjorde statsadvokaten henleggelsen.

Tilbudt et møte

Etter norsk lov skal politiet i løpet av tre måneder varsle siktede om at henleggelsen er omgjort. En slik beskjed ble aldri sendt fra Oslo-politiet til Sarr, og det er årsaken til at tiltalen nå er trukket.

«Bakgrunnen for den manglende underretningen er at saken har vært overført mellom ulike avdelinger i politiet og i forbindelse med en slik overføring har kommunikasjonen internt i politiet ikke vært tydelig nok på ansvarsfordelingen», skriver politiinspektør Tina Bjarkø Helleland i Oslo-politiet til TV 2.

Hun er enig med statsadvokaten i at «det er svært beklagelig» at tiltalen må trekkes etter en feil hos politiet.

«Politiet har vært i kontakt med både bistandsadvokat og fornærmede og beklaget saken. Det er også tilbudt et oppklarende møte mellom politi og fornærmede», skriver Helleland.

På oppfordring fra statsadvokaten vil politiet nå gjennomgå sine egne rutiner «for å se på mulige endringer som kan medvirke til at slike hendelser ikke skjer igjen».

For den fornærmede kvinnen er det likevel viktig at det opprinnelig ble tatt ut en tiltale i saken.

– At tiltalen nå må trekkes på bakgrunn av en formfeil hos politiet, endrer ikke fornærmedes opplevelse av å bli trodd. Dette har vært en «ord mot ord»-sak, og fornærmedes forklaring ble lagt til grunn av statsadvokaten da tiltale ble tatt ut, sier advokat Bjørnstad.

Utover det ønsker ikke den unge kvinnen å kommentere saken.

Sarr er lettet

Onsdag kveld sa Sarr sin forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til TV 2 at han er veldig letter over at tiltalen nå er trukket.

– Han har hele tiden visst at det ikke har vært en voldtekt. Som hans forsvarer har jeg verken blitt informert om hvilke etterforskningsskritt som har vært gjort, ei heller fått verken dokumenter eller kjennskap til noen tiltale, sier hun.

Fra tidligere er Sarr internasjonalt etterlyst i forbindelse med en annen voldtektssak. Voldtekten skal ha funnet sted i Molde i midten av mai 2017.

Sarr ble frikjent i Romsdal tingrett høsten 2018, men ble likevel dømt til å betale erstatning fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er utsatt tre ganger, to av dem fordi Sarr ikke har møtt opp i retten. Siden overgangen fra Molde i januar 2019 har 29-åringen spilt fotball i Russland og i Saudi-Arabia – land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

I januar i år ble Sarr fristilt av sin saudiarabiske klubb. Det er ukjent hvor han befinner seg i dag.

Advokat Larsen sier til TV 2 at hun «ikke har for vane å opplyse hvor hennes klienter befinner seg».

Larsen mener at Sarr ikke er lovlig stevnet for retten, og at det er årsaken til at han ikke har møtt opp til ankesaken. Lagmannsretten har imidlertid slått fast at Sarr er lovlig stevnet.

– Den avgjørelsen blir anket til Høyesterett i disse dager, sier Larsen.

En tredje sak

En tredje voldtektsanmeldelse mot mannen er under etterforskning av Vest politidistrikt, men det er ikke tatt påtalemessig avgjørelse.

– Den saken er nå stilt i bero i påvente av å kunne utføre avhør av ham. Det har ikke vært mulig fordi han er i utlandet, har statsadvokat Ellen Cathrine Grevet sagt til Nettavisen.

Advokat Larsen bestrider imidlertid dette.

– Dette er ikke korrekt. Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Han har forklart seg i saken tidligere, og så ingen grunn til å la seg avhøre på nytt, sier hun.