forbereder seg på ukontrollert smitte:

– Kan også ramme unge mennesker

Norske helsemyndigheter forbereder seg på at koronaviruset kan ramme Norge. De mener viruset vil kunne ramme tilfeldig, og at det kan bli aktuelt å sperre av byer og bydeler.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier de ikke vet hvordan koronaviruset vil ramme i Norge.

Han understreker at de som vil bli hardest rammet er gamle og mennesker med nedsatt immunforsvar, men at det også kan ramme andre.

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om dette viruset, men mange vil få svake symptomer. For andre vil dette kunne kreve sykehusinnleggelse og avansert behandling, sier han til TV 2.

– Men også enkelte unge i god form kan oppleve alvorlige symptomer. Det kan ramme tilfeldig i normalbefolkningen, så mens noen ikke opplever symptomer i det hele tatt, så vil andre bli veldig syke, sier han.

Forbereder seg

Norske helseforetak er blitt bedt om å forberede seg på en virusepidimi.

Norske myndigheter anser det som sannsynlig at det vil komme tilfeller i Norge. Det største utbruddet i Europa er enn så lenge i Italia, der nærmere 400 er smittet og 12 personer er bekreftet omkommet.

Også en 26 år gammel norsk student er smittet i Firenze.

– Dette holder vi oss oppdatert om, og om hvem han har hatt kontakt med i Norge, men foreløpig er det Italia som er ansvarlig for behandlingen, sier Guldvog.

Usikker på dødelighet

Det diskuteres nå på verdensbasis hvor stor dødeligheten ved viruset er.

– På verdensbasis anslås det at en prosent dør, men vi vet ikke hvordan dette vil ramme i Norge, sier han.

Helsedirektøren kan ikke garrantere at smitten ikke kan bli ukontrollert.

– Vi må rett og slett si at det er usikkert hvordan dette kan bli akkurat nå. Vi må forberede oss på at det kan bli ukontrollert smitte. Det viktige er at når det oppstår et tilfelle, at vi får sporet opp hvem vedkommende har vært i kontakt med. Men vi må forberede oss på at situasjonen kan bli som i Italia, der smitten har kommet ut av kontroll, sier han.

Helsedirektøren åpner også opp for at det kan bli aktuelt å stenge av byer dersom smitten blir ukontrollert.

– Grensestenging er veldig usannsynlig. Vi vil imidlertid vurdere mange ulike tiltak for å få kontroll på situasjonen om det blir nødvendig, sier Guldvog.

Sykehus er satt i beredskap for å takle en eventuell pandemi.

– Vi må forberede oss på at dette blir en alvorlig situasjon. Det er ikke slik at viruset egentlig er så farlig, men dersom mange er syke samtidig vil det kunne få store konsekvenser, sier han.

Ifølge en risikovurdering gjort av Folkehelseinstituttet vil man ved en pandemi kunne se at 70 prosent av befolkningen blir smittet av koronaviruset.

Viruset er nå påvist på seks av syv verdensdeler, der bare Antarktis ikke har påvist tilfeller.