plageånd-bråket:

– Samfunnet har sviktet naboene i Rauma-grend

ÅLESUND/OSLO (TV 2): Frps Per-Willy Amundsen mener samfunnet har sviktet naboene i Rauma som har blitt plaget og krenket i 20 år.

– Vi som samfunn har sviktet. Stortinget må ta ansvar for at det er laget lover som ikke fungerer, og da må vi gjøre de nødvendige avgrensninger for å laget et tydeligere lovverk. Ingen skal gå rundt å kjenne på frykt over lang tid fordi personer som er potensielt farlig kan gå fri, er den klokkeklare beskjeden fra den tidligere justisministeren fra Frp.

Uakseptabelt

Han har sett reportasjene til TV 2 om naboene som står maktesløse etter å ha blitt truet, krenket og plaget i 20 år.

– Det er en svært grov sak. Det er komplett uakseptabelt at mennesker skal oppleve dette i Norge i 2020 fordi samfunnet ikke kan ta vare på eller straffeforfølge personer som kan utgjøre en fare for seg selv eller samfunnet rundt seg, sier Amundsen til TV 2.

Johannes og naboene har levd i et mareritt gjennom alle disse årene uten at noen har klart å stoppe mannen som Sunnmøre tingrett mener er grenseløs i sitt ønske om å krenke.

– Det oppleves fortvilt! Vi føler at vi ikke har noen hjemmel å henge vår beskyttelse på. Hans rettigheter trumfer høyt over et normalt og fredelig liv. Det føles veldig urettferdig. Nå må noen hjelpe oss, sier nabo Johannes.

FORTVILTE: Naboene i hel grend i Rauma har blitt plaget av en mann som retten menger er grenseløs i sitt ønske om å krenke.
FORTVILTE: Naboene i hel grend i Rauma har blitt plaget av en mann som retten menger er grenseløs i sitt ønske om å krenke. Foto: Arne Rovick/TV 2

Nå kan det være hjelp å få. Amundsen sender nå et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland om lovendringene han selv har vært med å vedta, virker etter intensjonen.

– Vi fikk gjennomslag i regjering for lovendringer der formålet var å gjøre det lettere å fange opp de som faller mellom to stoler. Disse lovendringene er ment å skulle bidra til å hindre at personer som utgjør en fare for både seg selv og samfunnet, går fritt. Jeg kommer til å be justisministeren se på om de lovendringene som er gjort, virker etter intensjonen, sier Amundsen.

Høie må svare

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson er også opprørt etter å ha sett TV 2-sakene fra Rauma.

– Jeg reagerer veldig sterkt på det som kommer frem på TV 2 nyhetene og den alvorlige situasjonen som naboene har kommet opp i. Det er viktig at slike saker blir kjent og kan bidra inn i debatten om den nye loven, sier Tellef Inge Mørland.

Han utfordrer helse- og omsorgsminister Bent Høie til å tilpasse forslaget til ny tvangsbegrensningslov.

– Jeg vil utfordre Høie på at vi får et lovforslag der vi får muligheter for å hjelpe personer som selv ikke ser at de trenger hjelp. Når folk opplever årevis med en utrygg tilværelse på grunn av en persons psykiske sykdom og helsevesenets mangel på virkemidler for å hjelpe, er det et klart signal om at vi som politikere må ta slike situasjoner på alvor når en ny lov om tvang skal utformes, sier Tellef Inge Mørland til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med mannen selv, som avviser beskyldningene. Han ønsker ikke at advokaten hans skal uttale seg. Mannen ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.