STENGER: Den 1.mars stenger Trondheim kommune Gnist-barnehagen på Heimdal. Sør-Trøndelag tingrett har avsagt en kjennelse der de støtter stengning. Kjeden Gnist Barnehager er sterkt uenig og tar saken for retten.
STENGER: Den 1.mars stenger Trondheim kommune Gnist-barnehagen på Heimdal. Sør-Trøndelag tingrett har avsagt en kjennelse der de støtter stengning. Kjeden Gnist Barnehager er sterkt uenig og tar saken for retten. Foto: Stein Roar Leite

kommune vil stenge privat barnehage:

Mottok klager om bitt og frostskader

TRONDHEIM (TV 2): Fagfolk beskriver en mobbekultur i barnehagen. – Jeg bekymrer meg for om vi ikke burde ha stengt denne barnehagen tidligere, sier direktøren for oppvekst og utdanning i Trondheim.

Trondheim kommune fikk inn de første bekymringene i 2013. Ansatte, tillitsvalgte og foreldre meldte om sin bekymring. Gnist-barnehagen skilte seg ut i klageomfang og alvorlighetsgrad fra andre barnehager, private såvel som kommunale.

– Det er klart, i alle barnehager kan det skje en ulykke, men ikke så mange og over så lang tid, sier direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla Trud Nereid.

Sår, frostskader, forsvinninger

Kommunen vedtok stenging av Gnist Trøa for over et år siden. Barnehagekjeden var helt uenig og klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

Saken endte til slutt i retten, som en såkalt midlertidig forføyning. Sør-Trøndelag tingrett var ikke i tvil; den støtter både kommunen og Fylkesmannen i at «forholdene i barnehagen var for alvorlige til å forsvare fortsatt drift».

Dette er noen av punktene man kan lese i kjennelsen:

  • En gutt lå gråtende på bakken med brukket tann ved henting.
  • Bitemerker, blåmerker og sår - ingen vet hvordan dette har oppstått.
  • Episoder der ansatte ikke finner barn når de skal hentes. Et barn ble til slutt funnet oppi et voksentoalett der hun gjennomvåt lekte med legoklosser.
  • Tre barn tømte bøtter med iskaldt vann i vogna der et av småbarna sov.
  • Det er flere ganger registrert at barn forsvinner tynnkledd ut.
  • Flere barn opplever å bli slått jevnlig, store barn mobber yngre barn.

I desember 2017 meldte PP-tjenesten om en mobbekultur og krenkelser blant barna, og et personale som ikke klarte å mestre barnegruppa.

I januar 2018 mottok kommunen klage fra foreldre med beskjed om at deres barn hadde blitt bitt ni ganger siden oppstarten.

Den 13. november samme år mottok barnehagen klage fra forelder om frostskader hos barnet.

ALVORLIGE HENDELSER: Direktør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, sier de prøvde å få rettet opp tilstanden i Gnist.
ALVORLIGE HENDELSER: Direktør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, sier de prøvde å få rettet opp tilstanden i Gnist. Foto: Carl-Erik Eriksson

Gnist benekter

Gnist-kjeden svarer på spørsmål kun på e-post. På spørsmål om hvordan de kunne la alt dette skje, svarer de:

«Dette spørsmålet forutsetter at hendelsene faktisk har funnet sted, og at hendelsene skjedde slik kommunen beskriver de, og det er jo blant annet dette vi er helt uenige med kommunen i.»

Tok barnet ut av barnehagen

Under rettssaken i Trondheim vitnet to foreldre. Ei mor fortalte at sønnen ble bitt og slått mens han lå i vogna og sov. Gutten måtte til legevakten med mistanke om hjernerystelse og det oppsto store hevelser i ansiktet som retten fikk se bilder av. Moren valgte å ta gutten ut av Gnist-barnehagen.

En ansatt i PP-tjenesten sa i retten at hun var i «sjokk» over forholdene i barnehagen. Hun beskrev «en barnehagehverdag uten tilstrekkelig pedagogisk innhold, barn som gikk ut tynnkledd, lite omsorg, og barn som var alene over tid uten tilsyn av voksne».

MENER STENGNING ER UGYLDIG: Talspersonen for Gnist Barnehager, Børre Andreassen, svarer i e-posten at de driver en trygg og god barnehage som oppfyller kravene i rammeplanen med god margin.
MENER STENGNING ER UGYLDIG: Talspersonen for Gnist Barnehager, Børre Andreassen, svarer i e-posten at de driver en trygg og god barnehage som oppfyller kravene i rammeplanen med god margin. Foto: Kristin Støylen

Gnist svarer via sin presserådgiver Børre Andreassen at de er sterkt uenige i flere av PP-tjenestens påstander. Og barnehagekjeden framholder at uønskede hendelser dessverre er vanlig i alle barnehager.

– Vi hadde observatører fra både private og kommunale barnehager inne i Gnist Trøa hver dag i over ett år, sier direktør Camilla Trud Nereid.

– Og veiledning ble gitt, men til slutt innså vi at Gnist Trøa ikke viste de forbedringene som er nødvendig for at barna skal ha det trygt og godt.

Gjennom ett år hadde kommunen 17 møter med barnehagen med veiledning og råd.

Søkte barnet over i ny barnehage

Erland Slåen tok datteren sin ut av Gnist Trøa i fjor.

– Jeg opplevde både arrogante og lite selvkritiske holdninger hos denne barnehagen, forteller Slåen.

Slåen var den som fant barn fra barnehagen inne på anleggsområdet der han jobber. Han brakte dem tilbake til personalet og fant til sin overraskelse at ingen hadde savnet dem.

FANT BARNEHAGEBARN INNE PÅ ANLEGGSOMRÅDE: Erlend Slåen hadde selv barn i Gnist Trøa. Han var på jobb da småbarn kom vandrende alene inne på anleggsområdet. Da han fulgte dem tilbake til personalet hadde ingen savnet dem. Foto: Stein Roar Leite
FANT BARNEHAGEBARN INNE PÅ ANLEGGSOMRÅDE: Erlend Slåen hadde selv barn i Gnist Trøa. Han var på jobb da småbarn kom vandrende alene inne på anleggsområdet. Da han fulgte dem tilbake til personalet hadde ingen savnet dem. Foto: Stein Roar Leite

Slåen er også sterkt kritisk til vikarbruken.

– Det var ti ulike vikarer på under ei uke på den avdelingen der vi hadde datteren vår. Det er ikke ålreit å levere en gråtende unge til folk du ikke kjenner.

TV 2 har også snakket med to mødre, som har nokså likelydende opplevelser.

– Vi hadde flere merknader som vi tok opp med personalet, men selv klagde vi aldri til kommunen. Mange ganger opplevde vi kaos og fravær av kontroll på barnegruppa, sier den ene moren.

Hun roser kommunen for at de vedtok å stenge barnehagen Gnist Trøa.

– Vi hadde to barn der i fem år, og jeg vil beskrive dårlig pedagogisk kvalitet, et kaotisk miljø, og lite læring for barna våre, sier den andre moren, som gjerne vitner i retten mot Gnist dersom det blir nødvendig.

GNIST I RETTEN: Barnehagekjeden sier mange foreldre har vært fornøyde.
GNIST I RETTEN: Barnehagekjeden sier mange foreldre har vært fornøyde. Foto: Stein Roar Leite

Blir rettssak

Sør-Trøndelag tingrett skriver i sin kjennelse at omfanget og innholdet i bekymringene over tid underbygger at saken ikke dreier seg om enkeltepisoder eller uhell, men underbygger en overordnet systemsvikt.

«Vi er dypt uenige i at hendelsene som omtales underbygger påstanden om systemsvikt, da vi mener at uheldige hendelser kan oppstå til tross for gode systemer og rutiner», skriver Gnist i en e-post.

«Vi, som alle andre barnehager, har områder vi kan bli bedre på, men utviklingstiltakene våre og effekten av dem har ikke blitt tillagt vekt i kommunens vurderinger», heter det videre i e-posten.

Gnist-kjeden vil ta saken videre for retten. De mener at vedtaket om stengning er ugyldig.

1. mars stenges Gnist Trøa.