NORWEGIAN: Et fly fra Norwegian tar av fra Oslo lufthavn.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
NORWEGIAN: Et fly fra Norwegian tar av fra Oslo lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norwegian-pilot tatt med promille

Et nasjonalt pilotprosjekt med rus-testing av flymannskaper førte til at en pilot på et passasjerfly ble siktet etter å ha blåst over promillegrensen på flyplassen i Tromsø.

Norwegian har til avisen Nordlys bekreftet at det var en av deres styrmenn som ble tatt i promillekontrollen i forrige uke.

– Våre folk gjennomførte kontrollen etter at mannskapet var gått om bord, og før passasjerene var sluppet inn, forteller politistasjonssjef Anita Hermandsen til TV 2.

Politidistriktene i Troms, Trøndelag og Vest er med i et nasjonalt prøveprosjekt der det skal gjennomføres jevnlige ruskontroller av besetningsmedlemmer om bord på fly.

Oppdraget er gitt av Politidirektoratet på bakgrunn av EUs direktiv for besetningsmedlemmer om bord i fly, som gjelder i Norge fra august i år.

– Rusmiddelkontroll av besetningsmedlemmer om bord i fly er viktig både for flysikkerheten og tryggheten for alle i lufta og på bakken. Vi snakker om rutinekontroller lik de vi gjennomfører på veiene, men selv om det også her dreier seg om uanmeldte kontroller, skal vi selvsagt ikke stille oss opp på rullebanen og vinke maskinene inn, sier hun.

Pilot tatt første testuke

Allerede under den første uken av prosjektet i Tromsø blåste en av besetningsmedlemmene på et Norwegian-fly over lovlige verdier på alkometer. Vedkommende ble tatt med til legevakt for blodprøve, og er nå siktet for brudd på luftfartslovens bestemmelser om forbud mot å innta rusmidler i seks timer etter endt tjeneste.

Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian, sier de vil avvente politiets konklusjon i saken.

– Vi har nulltoleranse for alkoholbruk i tjeneste, og følger myndighetens promillegrense. Nå skal vi avvente politiets konklusjon, men på generelt grunnlag er det slik at hvis ansatte bryter lover er det naturlig at arbeidsforholdet avsluttes, sier han til TV 2.

Kan tilbakekalle sertifikat

Luftfartstilsynet vil etter varsel fra politiet om slike forhold også kunne tilbakekalle sertifikatet til besetningsmedlemmer som blir ilagt straff for å ha gjort tjeneste om bord i luftfartøy i ruspåvirket tilstand for en begrenset periopde.

– I Tromsø har vi tidligere ikke drevet slik kontroll, men rusmiddelkontroll på flymannskaper har tidligere vært gjennomført etter tips. Nå vil det hele bli gjennomført etter EUs normer og krav, og i tiden framover vil vi teste besetningsmedlemmer om bord i både passasjerfly, privatfly og cargofly, sier Hermandsen.

På samtlige flyplasser

Gjennom prosjektet skal man teste om rutiner og prosedyrer fungerer, og etter evaluering skal slik testing innføres nasjonalt ved alle flyplasser i Norge. Testperioden varer i første omgang fram til mai 2020.

Politiinspektør i seksjon for forebygging og etterretning i Politidirektoratet, Elin Lien, sier i en pressemelding at politiets hovedstrategi er å forebygge.

– I lufthavner er ruskontroller av piloter, styrmenn og kabinpersonell et viktig forebyggende tiltak, som vi mener bidrar til økt sikkerhet i luftfarten. Sammen med flyselskapenes egne rutiner for å forebygge at ansatte møter beruset på jobb, gir tiltakene i sum et godt bidrag for å forebygge uønskede hendelser i luftfarten, sier Lien.

Hun sier også at endring i regelverk, utvider politiets tilgang til å foreta promille og rustester også av flyveledere og bakkepersonell.

– Dessverre viser forrige ukes sak ved Tromsø lufthavn, samt tidligere saker ved Oslo lufthavn nødvendigheten av dette. Fra august i år vil det gjennomføres rus/promillekontroller på de fleste av landets lufthavner, sier hun.