Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi

Folkehelseinstituttet melder tirsdag kveld at det er økt risiko for koronavirus i Norge. Risikoen vurderes som moderat, men helsetjenesten bes forberede seg på en epidemi.

Epidemien med det nyoppdagede koronaviruset har foreløpig spredd seg til nærmere tretti land, inkludert flere europeiske land.

Tirsdag ble det bekreftet tilfeller i Kroatia, Sveits og Østerrike for første gang.

Samtidig er flere hundre mennesker smittet i Italia og 11 er bekreftet omkommet. Der har myndighetene satt i gang en rekke tiltak for å hindre spredning.

Etter lange møter tirsdag har Italias naboland besluttet å foreløpig holde grensene inn til landet åpent.

I Innsbruck er et hotell stengt av etter at en italiensk kvinne blant personalet på hotellet har fått viruset påvist.

Må forberede seg

I noen land er det nå lokal smittespredning, noe som betyr at dette ikke bare er en epidemi i Kina.

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarier for tiden fremover i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier Vold.

FHI ber derfor helsetjenesten forberede seg på en epidemi.

Statsminister Erna Solberg (H) også understreker viktigheten av at vi er forberedt.

– Vi må være forberedt som alle andre land på at vi kan komme til å få tilfeller i Norge. Vi har et godt helsevesen som jeg tror er godt forberedt på dette, sier Solberg til NTB.

Risikoen kan øke

I en fersk risikoanalyse skriver FHI at det nå er høy risiko for at viruset kommer til Norge. Risikoen for at viruset vil smitte mellom mennesker anses derimot som moderat, men kan bli oppjustert dersom spredningen i Europa forøvrig blir stor.

I FHIs risikorapport går det tydelig fram at dersom lokal spredning først er i gang i Norge, vil store deler av befolkningen bli smittet dersom det ikke iverksettes tiltak. Smitteverntiltak vil derimot kunne begrense spredning, dersom dette blir tilfellet.